українською  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka

Informace, včetně případů, kdy se tento dokument nevyžaduje.

Jedná se o doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka v rozsahu stanoveném příslušným nařízením vlády ČR (konkrétně vyhláškou č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky). Tento doklad se vyžaduje pouze v případech, kdy cizinec žádá o povolení k trvalému pobytu na základě pětiletého nepřetržitého pobytu v ČR a zároveň není občanem EU, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska nebo jejich rodinným příslušníkem.

Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka se dále nevyžaduje od cizince, který:

  1. nedosáhl věku 15 let,
  2. prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní anebo střední školy nebo nejméně 1 akademický rok studoval vysokou školu s českým vyučovacím jazykem anebo studijní program zaměřený na český jazyk na vysoké škole
  3. prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která je pro účely tohoto zákona stanovena prováděcím právním předpisem jako rovnocenná zkoušce z jazyka
  4. žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 nebo po zániku oprávnění k trvalému pobytu podle § 87 odst. 7 písm. a) bodu 4, zákona o pobytu cizinců, v platném znění,
  5. prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, mající vliv na jeho schopnost komunikovat, nebo
  6. dosáhl věku 60 let.