česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Vízové poplatky

Vízový poplatek žadatel hradí při podání žádosti - na konzulátu nebo vízovém centru.

Poplatek je hrazen za podání žádosti o vízum, nikoli za udělení víza.

V případě neudělení víza se poplatek nevrací.

Úhrada všech poplatků na konzulátu se provádí buď v hotovosti v eurech, nebo prostřednictvím platební karty.

POPLATKY ZA VÍZA

  žádost o dlouhodobé vízum 

  2 500,- Kč

  žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání   5 000,- Kč
  žádost o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu   2 500,- Kč
  žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování   5 000,- Kč
  žádost o vydání zaměstnanecké/modré/vnitropodnikové karty       5 000,- Kč
  žádost o schengenské vízum (občan Ukrajiny)        35 EUR

 

Poplatek

Servisní poplatek za podání žádosti o schengenké vízum (ve vízovém centru):   12 EUR (hradí se v hřivnách)

Servisní poplatek za podání žádosti o zaměstnaneckou kartu (ve vízovém centru):  20 EUR (hradí se v hřivnách)

Od poplatku jsou osvobozeni:

  • žadatelé o dlouhodobé vízum, kteří jsou mladší 6 let (naopak, žadatelé, kteří jsou mladší 6 let, ale žádají o povolení k pobytu, však poplatek hradit musejí)
  • žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele
  • osoby českého původu a jejich rodinní příslušníci žádající o povolení k trvalému pobytu a zároveň o zařazení do asistenčního programu dle Usnesení vlády ČR č. 1014 ze dne 8. 12. 2014 rovněž správní poplatek nehradí.

Upozorňujeme, že platba platební kartou probíhá v české měně - je tudíž možné, že banka, u níž má žadatel veden účet v jiné měně (např. v ukrajinských hřivnách), může tento úkon zatížit ještě svým poplatkem.

Aktuální kurz s platností od 1. 2. 2022 činí 24,365,- Kč/1,- EUR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPLATKY ZA JINÉ KONZULÁRNÍ ÚKONY

Žádost o cestovní pas pro občana staršího 15 let   1 200,- Kč
Žádost o cestovní pas pro občana mladšího 15 let  400,- Kč
Žádost o cestovní průkaz 400,- Kč
Žádost o výpis z rejstříku trestů  200,- Kč
Žádost o vystavení tzv. apostily   100,- Kč

Žádost o vystavení rodného nebo oddacího listu

v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky

200,- Kč
Žádost o vydání osvědčení o českém státním občanství  300,- Kč
Ověření podpisu nebo jeho uznání za vlastní     250,- Kč za každý podpis
Ověření kopie  300,- Kč za každou stranu
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem 5 000,- Kč

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním

ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně

zdarma