česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Je určen pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, jejichž budoucí český zaměstnavatel splnil podmínky pro zařazení do tohoto vládního programu.

Program zakotvuje možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátu ČR ve Lvově (prostřednictvím vízového centra ve Lvově) bez registrace dle kapacitních možností Generálního konzulátu ČR ve Lvově pro žadatele, jejichž budoucí zaměstnavatel bude do tohoto programu zařazen. Tito žadatelé musejí vyčkat, až budou sami kontaktováni generálním konzulátem, popř. svým budoucím českým zaměstnavatelem (viz níže).

Žádosti zaměstnavatelů vyhodnocují tito garanti:

Hlavním gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách naleznete podrobné informace.

Žádosti se vyřizují v zákonem stanovených lhůtách při splnění všech zákonných požadavků. Na zařazení do zvláštního režimu pro přijetí žádostí není právní nárok.

Změna pravidel místní příslušnosti

Platí tato pravidla místní příslušnosti:

1) Žadatelé o zaměstnanecké karty, kteří mají pobyt v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Kyjevě, musejí podat svou žádost prostřednictvím Generálního konzulátu ČR ve Lvově, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině, pokud 

a) jsou oni i jejich zaměstnavatel zařazeni do zmíněného Programu kvalifikovaného zaměstnance (s výhradou existence výjimek) – v tomto případě se registrovat nemusejí, nýbrž vyčkají, až budou sami kontaktováni konzulátem, popř. svým budoucím českým zaměstnavatelem, a podají svou žádost ve vízovém centru ve Lvově

nebo

b) nespadají do žádného z facilitačních programů (více informací)

Rodinní příslušníci těchto žadatelů mohou rovněž podávat své žádosti na Generálním konzulátě ČR ve Lvově bez ohledu na místo svého pobytu na Ukrajině, ale pouze na základě řádné registrace.

Doplňujeme, že konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě přijímá pouze ty žadatele o zaměstnanecké karty, kteří jsou zařazeni do facilitačních projektů (více informací).

Rozdělení kompetencí mezi Generální konzulát ČR ve Lvově a Velvyslanectví ČR v Kyjevě

2) Žadatelé o pobytová oprávnění za jinými účely než zaměstnanecká karta (např. sloučení rodiny, studium, podnikání, vědecký výzkum, modrá karta atd.) se nadále řídí existujícími pravidly místní příslušnosti, tudíž žádají v Kyjevě nebo ve Lvově dle svého místa pobytu, a to na základě řádné registrace.