українською  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

Volby proběhnou 8. - 9. října 2021.

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 611/2020 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021.

Hlasovat bude možné i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tedy i na Generálním konzulátě ČR ve Lvově (adresa: Lvov, Antonovycha 130 A), přičemž volič buď

 • bude zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeném konzulátem
  • volič musí do 29. 8. 2021 podat nebo doručit svou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů písemně (ověření podpisu se nevyžaduje) a přiložit originál, popř. ověřenou kopii dokladu potvrzujícího jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu konzulátu (tj. ve Lvovské, Volyňské, Ivano-Frankivské, Ternopilské, Rivenské, Černivecké nebo Zakarpatské oblasti)
 • nebo volební komisi předloží voličský průkaz
  • voličský průkaz vydá na žádost voliče příslušný úřad, v jehož seznamu voličů je volič veden, tedy
   • obecní úřad dle místa jeho trvalého bydliště na území ČR, v jehož stálém seznamu voličů je volič veden
   • nebo jiný zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu voličů je volič veden

Pokud je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném konzulátem, nepřeje si být z něj vyškrtnut a ví, že bude hlasovat na jiném zastupitelském úřadě či na území ČR, může se již nyní na konzulát obrátit se žádostí o vydání voličského průkazu, a to

 • buď písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky) s doručením na konzulát do 1.10.2021
 • nebo osobně do 6.10.2021 do 16:00 hod.

Konzulát může začít předávat voličské průkazy voličům od 23.9.2021.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Podrobná informace Ministerstva vnitra ČR