česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování

Informace o způsobu ověřování dokumentů, kopií a podpisů

Doklady vydané orgány státní správy Ukrajiny mohou být v České republice předloženy v ukrajinském originálu nebo v ověřené kopii s ověřeným překladem do českého jazyka. Vyšší ověření listin, tzv. apostilní doložka nebo superlegalizace není z důvodu článku 18 Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech (PDF, 110 KB) potřeba.         

Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán ČR nebo Ukrajiny a které jsou opatřeny podpisem odpovědné osoby a otiskem úředního razítka (např. českého soudního nebo ukrajinského úředního tlumočníka), se použijí na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.

Pro ověření podpisu je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a platný doklad totožnosti (platný cestovní pas a také vnitřní pas v případě občanů Ukrajiny).

Zastupitelský úřad provádí ověřování podpisů a jejich uznávání za vlastní a ověřování kopií. V případě, že je nutné provést ověření překladu, je třeba, aby žadatel využil služeb externích překladatelů.

Za každý ověřený podpis či jeho uznání za vlastní se hradí poplatek ve výši 250,- Kč (resp. 125,- Kč v případě, že je ověření činěno v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky v Brně).

V případě ověření kopie se vybírá poplatek ve výši 300,- Kč za každou stranu formátu A4 a menší, a to i započatou (resp. 150,- Kč v případě, že je ověření činěno v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky v Brně).

Úhrada probíhá v hotovosti v eurech dle aktuálního kurzu na pokladně konzulárního úseku.

Potřebujete-li notářské služby na území členských států EU, pro vyhledání notáře můžete využít webový portal Notaries of Europe.