česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání českého oddacího listu

Náležitosti a postup pro vydání českého oddacího listu.

Pokud je sňatek uzavřen v cizině, je český oddací list vystaven zvláštní matrikou vedenou Úřadem městské části města Brna, Brno-střed.

Náležitosti pro podání žádosti o český oddací list:

  1. žádost (DOC, 45 KB) o zápis uzavření manželství (řádně vyplněnou),
  2. cizozemský oddací list - v úředně ověřené kopii a s úředním překladem do českého jazyka (v případě ukrajinského oddacího listu se nevyžadují žádná další ověření, stačí to od ukrajinského notáře); předložené úředně ověřené kopie cizozemského matričního dokladu se stávají součástí sbírky listin zvláštní matriky a žadateli se nevracejí.
  3. doklad o státním občanství ČR,
  4. rodné listy obou snoubenců (státních občanů ČR),
  5. rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, pokud některý ze snoubenců uzavíral manželství jako rozvedený,
  6. úmrtní list zemřelého manžela, uzavíral-li některý ze snoubenců manželství jako ovdovělý,
  7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, uzavírá-li manželství snoubenec, který žil v registrovaném partnerství,
  8. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jestliže manželé - státní občané ČR - uzavřeli manželství před ZÚ,
  9. případně žádost (DOC, 29 KB) o zápis příjmení ženy po uzavření manželství v mužském tvaru

Poplatek za podání žádosti činí 200,- Kč (úhrada probíhá v hotovosti v eurech dle aktuálního kurzu na pokladně konzulárního úseku).