česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání osvědčení o českém státním občanství

Náležitosti a postup pro získání osvědčení o českém státním občanství.

Zjišťování občanství a vydávání osvědčení o státním občanství ČR provádí krajský úřad. Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí lhůta pro vydání 180 dnů, v ostatních případech se vydává osvědčení bezodkladně.

Náležitosti pro podání žádosti:

 1. žádost a dotazník (DOC, 52 KB) k vydání osvědčení
 2. doklady týkající se osoby, o jejíž občanství se jedná, a to:
  1. rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  2. rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  3. dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  4. doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
  5. doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Poplatek za podání žádosti činí 300,- Kč (úhrada probíhá v hotovosti v eurech dle aktuálního kurzu na pokladně konzulárního úseku).

Informace o problematice českého státního občanství