česky  українською 

Розширений пошук
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Політична система

Чехія є парламентською республікою. ЇЇ верховним законом є Конституція Чеської Республіки разом із Декларацією основних прав та свобод. Конституція у своєму сучасному вигляді діє від 1 січня 1993 року, тобто від виникнення самостійної чеської держави, яка утворилася в результаті розділення Чехословаччини. Влада поділяється на законодавчу (Парламент ЧР), виконавчу (Уряд ЧР та Президент республіки) та судову.

Законодавча влада

Парламент Чеської Республіки складається із двох палат – Палати депутатів та Сенату. Право обирати до Палати депутатів та Сенату має кожний громадянин, який досяг 18-річного віку.

Палата депутатів

Палата  складається із 200 депутатів, які обираються на 4-річний термін на виборах. Виборча система базується на принципах пропорційного представництва. На підставі результатів цих виборів формується уряд Чеської Республіки.

До Палати депутатів може бути обраний кожен громадянин Чеської Республіки, який має право обирати та досяг 21-річного віку.

Депутати обираються як представники окремих політичний партій, після свого обрання партії у палаті створюють депутатські клуби.

Важливі повноваження Палати депутатів:

• розглядає та схвалює закони

• депутат або група депутатів мають право вносити проекти законів

• виносить рішення про форму державного бюджету

• має право висловити недовіру уряду

• на спільному зібранні з сенаторами депутати обирають Президента республіки

Сенат

Сенат виник у 1996 році. На засадах мажоритарної виборчої системи на 6-річний термін обирається 81 член сенату. Вибори відбуваються кожні два роки, коли обирається третина нового складу. (На перших виборах до Сенату третина членів Сенату була обрана лише на два роки, третина на чотири роки та третина на шість років. На наступних виборах через два роки була переобрана третина членів Сенату з «дворічним мандатом» на нових членів, які мали мандат на шість років). До Сенату може бути обраний кожний громадянин Чеської Республіки, який має право голосу та досяг 40-річного віку.

Сенат створений на противагу Палаті депутатів, як елемент створення передумов більш якісного законодавчого процесу та як елемент наступництва Парламенту  на випадок, якщо палата депутатів буде розпущена.

Важливі повноваження Сенату:

• розглядає та схвалює проекти законів, які отримує від Палати депутатів

• вносить на розгляд закони

• висловлює не(схвалення) міжнародних угод

• висловлює не(згоду) з оголошенням воєнного стану, з перебуванням іноземних   військ на території ЧР або з командируванням озброєних сил за територію ЧР

• обирає Президента республіки на спільному засіданні обох палат

• висловлює не(згоду) з призначенням суддів Конституційного суду

• лише Сенат може подавати позов до Конституційного суду на Президента за державну зраду

• подає Президентові республіки пропозиції стосовно представлення до державної нагороди

• Сенат не має права приймати рішення стосовно державного бюджету ЧР

Виконавча влада

Представниками виконавчої влади у країні є Уряд ЧР та Президент республіки.

Уряд ЧР

Уряд є найвищим органом виконавчої влади. Про свою діяльність він звітує перед Палатою депутатів. Складовими частинами виконавчої влади є також Міністерства та інші органи адміністративного управління. Їхню правомочність можна обмежити лише законом.

Діяльність уряду головним чином  залежить від програмної декларації уряду, з яким голова уряду виступає перед Палатою депутатів. Якщо Палата програму схвалить, а її члени в голосуванні висловлять довіру уряду, уряд може починати працювати та виконувати свої правомочності.

Президент 

Президент республіки є головою держави та Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил. Президент обирається громадянами на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Термін повноважень Президента починається від дня прийняття присяги.

Важливі повноваження Президента:

• призначає та відкликає голову та інших членів уряду й приймає їхні відставки, відкликає уряд та приймає його відставку

• скликає засідання Палати депутатів

• розпускає Палату депутатів

• звільняє від відбування покарання та пом’якшує покарання, призначене судом, дає розпорядження, щоб кримінальна справа не порушувалась, а якщо вона вже була порушена, щоб справу закрили, приймає рішення про зняття судимості (реабілітація), має право оголошувати амністію

• має право повертати парламенту прийнятий закон, за винятком конституційного закону.

• підписує закони

Зараз Президентом ЧР є Вацлав Клаус, мандат якого закінчується в 2013 році. До нього першим президентом самостійної (незалежної) ЧР був Вацлав Гавел, який був 29 грудня 1989 року обраний Президентом Чехословаччини a до 1992 р. він був Президентом Чехословацької федерації.

Суди

Судову владу  представляють від імені республіки незалежні суди. Судді при виконанні своїх обов’язків повинні бути незалежними та їх неупередженість ніхто не має права ставити під загрозу. Система судів складається з Верховного суду, Верховного адміністративного суду, вищих, обласних та районних судів.

За дотримання конституції відповідає Конституційний суд, який складається з 15 судів, призначених  на період 10 років.

Членство в міжнародних організаціях

Чеська Республіка є членом Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, НАТО, Всесвітньої торгової організації, Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку.