español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

25. výročí navázání diplomatických vztahů mezi ČR a Andorrou

Dne 12. 7. 2021 si připomínáme výročí navázání diplomatických styků s Andorrským knížectvím. U této příležitosti bylo vydáno Společné prohlášení ministerstev zahraničních věcí obou zemí.

Společné prohlášení u příležitosti 25. výročí diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím

Ministerstva zahraničních věcí Andorry a České republiky vyjadřují potěšení nad připomínkou 25. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Během těchto 25 let Andorra a Česká republika vybudovaly na základě společných hodnot, vzájemného respektu a k oboustrannému prospěchu vztah, který je v mnoha oblastech výjimečným. Je odrazem lidských, kulturních a ekonomických pout, které naše země pojí a které jsou prostředkem udržitelného rozvoje obou národů.

Spolupráce mezi Andorrou a Českou republikou se rozšířila o oblasti, mezi nimiž vyniká vysokoškolské vzdělávání a kultura.

Tento rok si také rádi připomínáme 30. výročí zahájení výuky katalánštiny na Univerzitě Karlově v Praze prostřednictvím lektorátu a později v roce 2018 Centra katalánského jazyka, jemuž se ze strany vlády Andorrského knížectví dostává finanční podpory. Šíření katalánského jazyka a kultury je v českém intelektuálním a univerzitním prostředí již konstantou.

Společně jsme vytvořili pevný vztah, jak dokládá existující spolupráce v různých oblastech, zejména v kultuře a jazykové oblasti. Jsme odhodláni rozšiřovat ji do jiných oblastí, zahájit v blízké budoucnosti negociace dohody k zamezení dvojího zdanění, což umožní spolupráci na fiskální úrovni a posílení vztahů ekonomických a obchodních mezi oběma zeměmi.

O dobrých vzájemných vztazích svědčí uskutečněná oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Andorry Gilberta Saboyi v České republice v roce 2015 a setkání ministryně Marie Ubach s ministrem Tomášem Petříčkem, která se odehrála v roce 2019.

Na intenzitě nabývá již existující spolupráce multilaterální v rámci mezinárodních organizací tak, jak jí odráží vzájemná podpora kandidatur či zastávání společných hodnot obrany a prosazování demokracie, multilateralismu či lidských práv.

Při příležitosti 25. výročí vyjadřují Andorra a Česká republika svou svrchovanou vůli společně pokračovat ve spolupráci s cílem posílení již existujících výborných bilaterálních vztahů a podpory společných hodnot, které spojují lid obou zemí.