česky  español 

rozšířené vyhledávání

Česko-španělské vztahy

Diplomatické styky mezi oběma zeměmi byly navázány 19. 6. 1919. S nástupem II. světové války byly v roce 1939 přerušeny. Dne 16. 11. 1970 bylo podepsáno ujednání o zřízení konzulárních a obchodních zastoupení.  Na úrovni velvyslanectví pak byly diplomatické styky obnoveny  9. 2. 1977. Plného rozkvětu se však dočkaly až po ukončení studené války a pádu komunistického režimu.

Již v roce 1990 přijel do Španělska na oficiální návštěvu československý prezident Václav Havel. Španělsko uznalo ČR k 1. 1. 1993. V roce 1995 se uskutečnila návštěva španělského krále Juana Carlose I. a královny Sofíe v Praze.

Václav Havel v roce 1997 získal nejvýznamnější španělské ocenění udělované zahraničním osobnostem s výjimečným kulturním, akademickým či politickým profilem, Cenu prince asturského. Princ Filip přijel ještě jako následník trůnu na první oficiální návštěvu Prahy v květnu 2001 a v roce 2004 pozval manžele Havlovy na svou svatbu s Letizií Ortiz.

Václav Havel měl ke Španělsku, jeho kulturnímu a lidskému bohatství a rozmanitosti vřelý vztah, v letech 1997, 1999, 2001 a 2002 pobýval na pozvání krále Juana Carlose a královny Sofíe ve Španělsku na soukromých ozdravných pobytech, což vytvářelo neformální příležitosti k četným přátelským setkáním s královským párem.

V roce 2004 přijel na státní návštěvu Španělska i druhý prezident ČR Václav Klaus.

V roce 2005 otevřel tehdejší královský princ a dnešní král Filip VI. s manželkou Letizií v Praze pobočku Cervantesova institutu.

V následujících letech probíhaly návštěvy na úrovni premiérů a ministrů.  Jejich přehled naleznete v podkapitole Přehled vrcholných návštěv.

Česko darovalo Španělsku 10 000 ochranných obleků pro zdravotníky

thumb

V neděli 29. března 2020 dorazilo do Madridu 10 000 ochranných obleků, které Česká republika darovala Španělsku jako pomoc v jeho boji s nemocí COVID-19. více ►

Zahájení výstavy ke 100. výročí navázání diplomatických styků

thumb

Dne 16. prosince 2019 v sídle Ministerstva zahraničních věcí Španělska v Palacio Santa Cruz v Madridu byla zahájena výstava ke 100. výročí navázání diplomatických styků mezi ČR (Československem) a Španělskem. více ►

Náměstkyně ministra zahraničí A. Grmelová zahájila seminář ke 100. výročí navázání diplomatických styků mezi ČR a Španělskem

thumb

Ve dnech 3. – 4. prosince 2019 navštívila náměstkyně ministra zahraničních věcí Anita Grmelová Madrid. Spolu s Ángeles Moreno Bau, zástupkyní státního tajemníka ministra zahraničních věcí Španělska, zahájila v budově Diplomatické školy… více ►

Brožura "Česko ve Španělsku"

thumb

V tomto roce spatřilo světlo světa první vydání informační brožury "Česko ve Španělsku", které ve 14 tematických kapitolách popisuje vzájemné vztahy obou zemí. více ►