español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jednání velvyslanců zemí EU s ministrem zahraničních věcí J. M. Albaresem

Dne 12. září 2022 se v rámci českého předsednictví v Radě EU uskutečnila pracovní snídaně velvyslanců členských států EU se španělským ministrem zahraničních věcí, EU a spolupráce José Manuelem Albaresem. Velvyslanec ČR Ivan Jančárek poukázal na řadu styčných bodů mezi prioritami českého předsednictví a španělským pohledem, které lze nalézt zj. v důrazu na solidaritu, evropskou jednotu a řešení současných výzev. Ministr Albares se věnoval mj. zvládání důsledků energetické krize a adekvátní reakci na válku na Ukrajině. Nastínil také složitý mezinárodní kontext, ve kterém bude probíhat španělské předsednictví v druhé polovině roku 2023.

Velvyslanec Ivan Jančárek v úvodu ocenil osobní nasazení José Manuela Albarese při hledání společných odpovědí EU v dobách krize a připomenul španělskou podporu Ukrajiny včetně pomoci uprchlíkům. Následně připomenul účast ministra Albarese na srpnovém neformálním setkání ministrů zahraničních věcí v Praze a ocenil také jeho projev v rámci Fóra pro Ukrajinu. Neopomenul ani význam rozšíření EU o země západního Balkánu.

Ministr Albares ve své řeči položil důraz na obranu evropských hodnot. Je třeba pečovat o zdárné fungování jednotného trhu, včetně trhu s energiemi. Válka podle něj přerušila dynamiku post-covidové obnovy a evropské země stále nedosahují v hospodářské oblasti stavu před pandemií. Evropu sužuje například nebývale vysoká inflace. Podle španělského ministra je jednoznačnou odpovědí na uvedené problémy solidarita a unijní jednota. Zmínil také, že Španělsko, stejně jako ostatní členské státy, potřebuje silnou EU.

José Manuel Albares rovněž nastínil proces pokračujících příprav na španělské předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2023. Poukázal mj. na vytvoření organizačního výboru s účastí jednotlivých ministerských rezortů a vyzdvihl také roli, kterou budou hrát jednotlivé  autonomní společenství. Profilové akce a neformální jednání Rady EU proběhnou až ve dvaadvaceti španělských městech napříč celou zemí.

Španělsko bude reflektovat význam evropských hodnot – rovnost, udržitelnost, inkluze – a neopomine ani boj s nelegální migrací, lekce z covid-19 či důsledky války na Ukrajině. Ministr připomenul též projev premiéra Pedra Sáncheze ke Dni Evropy, v němž poukázal na důležitost konceptu „otevřené strategické autonomie“. Mezi hlavní pilíře předsednictví bude patřit i sociální dimenze.

V závěrečné části jednání ministr Albares položil důraz na vztahy s Latinskou Amerikou, a to s nadějí na dosažení brzkého pokroku při schvalování obchodních dohod s Chile, Mexikem a se zeměmi Mercosuru. Za důležitý označil také rozvoj vztahů s africkými zeměmi, včetně Magrebu, Sahelu i subsaharské části kontinentu. Dialog s těmito zeměmi je nezbytný i co se týká bezpečnosti, komplexního socioekonomického rozvoje či boje proti nelegální migraci.

Galerie


Snídaně / Desayuno