español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář „Energetická tranzice – příležitost pro demokracii“

Dne 8. 11. 2022 se v rámci českého předsednictví v Radě EU uskutečnil seminář s názvem „Energetická tranzice – příležitost pro demokracii“. V budově Zastoupení Evropské komise v Madridu se sešli významní hosté z ČR a Španělska. Seminář ve dvou panelových diskuzích nabízel pohledy významných osobností na současnou energetickou situaci a na energetickou budoucnost Evropy, přičemž různé názory protínal důraz na nezbytný realistický až střízlivý pohled s tím, že je i nadále třeba zůstat ambiciózní Evropou.

Seminář nejprve otevřeli svými příspěvky velvyslanec Ivan Jančárek, následně ředitelka Zastoupení Evropské komise ve Španělsku María Ángeles Benítez a za španělskou stranu státní tajemnice pro energii Sara Aagesen Muñoz. Hned v úvodu semináře se objevilo připomenutí aktuálního kontextu, ve kterém se energetická krize de facto přidala k dlouhotrvající klimatické výzvě, navázala na pandemii covid-19 a dalšího vrcholu nyní dosahuje s ohledem na důsledky války na Ukrajině. I v této situaci má úsilí o energetickou tranzici a o snížení energetické závislosti EU své místo. Zároveň zazněl apel na dosažení otevřené strategické autonomie, a to nejen v energetické oblasti, ale i co se týká technologií, právě z toho důvodu, aby EU nebyla do budoucna natolik zranitelné a závislá.  

Energetická tranzice

Energetická tranzice

Následoval první z panelů, který moderoval Gonzalo Escribano z Real Instituto Elcano, předního španělského think-tanku, v jehož rámci vystoupily osobnosti jako Manuel García Hernández, generální ředitel pro energetickou a těžební politiku z Ministerstva ekologické tranzice, dále Cristina Lobillo Borrero, ředitelka pro energetikou politiku v rámci DG ENER z Evropské komise, či zvláštní zmocněnec ČR pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška.

Energetická tranzice

Energetická tranzice

Tématem panelu byla budoucnost evropské energie a energetické tranzice v aktuálním geopolitickém kontextu. V tomto bloku byl patrný posun k realismu v cílech energetického přechodu, jehož urychlení má podle řečníků i v aktuální situaci smysl. Zároveň zaznělo, že tranzice byla často vnímána především z pohledu udržitelnosti a nebyl naopak dostatečně akcentován prvek energetické bezpečnosti. Nechyběly ani odkazy na stále důležitou roli nukleární energie a potřebu zajištění primárních energetických surovin. Velký důraz zazníval také na akceptování reality současného geopolitického uspořádání a uvědomění si toho, že jako Evropani jsme všichni na jedné lodi, a proto musíme mezi sebou i přes vzájemné rozdíly co nejvíce a nejefektivněji spolupracovat.

Druhá panelová diskuze propojila téma energetické bezpečnosti s demokracií. Tento panel moderovala Lucía Arraiza ze Španělské asociace žen pro energii a do debaty přispěli také Ana Palacio, bývalá ministryně zahraničních věcí Španělska, Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, a Miguel Ángel Noceda, bývalý zpravodaj deníku El País. I v rámci tohoto bloku zazníval opakovaný apel na nezbytný realismus a probuzení občanského povědomí u obyvatel EU v reakci na válku na Ukrajině. Co se týče Green Dealu, je třeba o něm přemýšlet v dlouhodobém horizontu a stanovit si odpovídající a realistická kritéria jeho naplňování.

Energetická tranzice

Energetická tranzice

Seminář zdůraznil potřebu permanentního evropského dialogu a hledání co nejširší shody. Demokracie není samozřejmostí a právě komunikace a užší spolupráce všech zainteresovaných subjektů je předpokladem pro to, aby bylo do budoucna možné nacházet cestu k energetické stabilitě a zároveň předcházet dalším krizím.