česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Základní doporučení při návratu do ČR

Praktická základní doporučení při návratu do ČR po dlouhodobém pobytu v zahraničí

  • Nemáte-li cestovní pas nebo jiný cestovní doklad, včas si ho vyřiďte.
  • Pokud se Vám v zahraničí narodí dítě, je zapotřebí provést zápis do zvláštní matriky v Brně (ta vystaví český rodný list, celý postup je popsán na webu ZÚ Madrid).
  • Prověřte, že máte veškeré úřední listiny vydané v zahraničí, které byste v ČR mohli potřebovat, a zajistěte si jejich úřední překlady (zahraniční rodný, oddací či úmrtní list, vysokoškolský diplom, naturalizační listina, soudní rozhodnutí apod.).
  • Pokud jste pracovali v zahraničí, podporu v nezaměstnanosti Vám bude zpravidla vyplácet stát posledního zaměstnání. O výplatu je potřeba požádat ještě před odjezdem do ČR. Rady lze nalézt na následujícím odkazu: Guia de ayudas Públicas 2021 | SEPE y Seguridad Social (sepeprestaciones.es)
  • Obdobně je nutné - pro registraci na úřadu práce v ČR - si zajistit příslušný evropský formulář. Stejně tak i v případě, že budete chtít žádat o výplatu dávek v nezaměstnanosti ze zahraničí do ČR. Zajistěte si také další dokumenty týkající se výkonu práce po dobu Vašeho pobytu – zejména pracovní smlouvy, výplatní pásky a potvrzení o ukončení zaměstnání. Nezapomeňte na daňová přiznání. Odakza: https://www.agenciatributaria.gob.es/
  • Pro účely zdravotního pojištění si zajistěte potvrzení o době Vašeho zahraničního zdravotního pojištění. Vyřiďte si výpis ze zdravotnické dokumentace v zahraničí pro Vás a případně i pro Vaše dítě: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil
  • Pro účely vzdělávání Vašeho dítěte v ČR si také opatřete vysvědčení ze zahraničních škol a dokumenty o obsahu a rozsahu vzdělání absolvovaného Vaším dítětem v zahraničí.
  • Nezapomeňte v zahraničí ukončit veškeré dodávky služeb, které již nebudete využívat (např. nájem, služby mobilního operátora, internet či dodávky energií), ať Vám nevzniká dluh. Také je zapotřebí se odhlásit z evidence cizinců.

V ČR:

Trvalý pobyt - po návratu do ČR je potřeba se přihlásit k trvalému pobytu – informace jsou na odkazu:  Hlášení trvalého pobytu - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

Pojištění - pojištěnec není povinen platit v ČR pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině (tj. pobyt delší než šest měsíců; v případě, že se pojištěnec vrátí do ČR dříve než za 6 měsíců, hradí se za tuto pojistné, jako by k odhlášení vůbec nedošlo). Po návratu do ČR je nutné se opětovně přihlásit se do systému veřejného zdravotního pojištění (je tedy potřeba kontaktovat pojišťovnu a oznámit návrat do ČR). V případě nového opětovného odchodu do ciziny, je nutné se odhlásit z českého pojištění (až po uplynutí celých dvou kalendářních měsíců od přihlášení a když nový výjezd bude na dobu delší než 6 měsíců).

Další informace naleznete na odkazu: Dlouhodobý pobyt v zahraničí - VZP ČR

 

Užitečné odkazy:

EURES = Evropský portál pracovní mobility:

EURES - EURES - evropský portál pracovní mobility - Evropská komise (europa.eu)

EURES - EURES - el portal europeo de la movilidad profesional - Comisión Europea (europa.eu)

Z webu Ministerstva zahraničí ČR: www.mzv.cz 

např. Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí (mzv.cz)

Web Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz 

např. Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)