česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixbay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska

Španělsko v této chvíli neuplatňuje vůči občanům EU, kteří přicestují na jeho území, žádné zvláštní restrikce. V případě využití letecké dopravy musí cestující na letišti podstoupit automatizované měření tělesné teploty, načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění formuláře, případně vyplnit a odevzdat zvláštní sanitární dotazník v tištěné podobě. U pozemní dopravy povinnost vyplnění formuláře není. V reakci na vznik nových ohnisek nákazy zavedly všechny autonomní oblasti povinnost užívání roušek na všech veřejných místech bez výjimky. Na Kanárských ostrovech platí tato povinnost pro všechny vnitřní prostory.

Doporučení k cestování do přímořských oblastí

Za účelem posílení prevence proti šíření koronaviru COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí doporučení k pobytům v přímořských oblastech. Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu. Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže). Při cestách hromadnou dopravou, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu. Dodržujte zásady hygieny rukou, v případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou atd.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S CESTOVÁNÍM DO ŠPANĚLSKA

Mohu do Španělska přicestovat bez udání důvodu?

Ano, od 21.6.2020 je to v případě občanů EU možné.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, též budou vyžádány osobní a kontaktní údaje. V případě, že přicestovavší bude mít příznaky, bude muset podstoupit test PCR a zdržet se v karanténě, dokud se nezjistí, že je zdravý. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Vyplnění je možné až po přidělení sedadla v letadle, tedy po check-in, neboť formulář vyžaduje i údaj k místu v letadle. Následně po odeslání formuláře je obratem obdržen QR kód, který se pak po příletu do Španělska předkládá sanitárním orgánům na letišti. V případě, že se elektronické vyplnění nezdaří, je akceptován též formulář v tištěné podobě, např. rozdaný leteckou společností v letadle během letu nebo k dipozici k vyplnění po příletu na letišti. V případě pozemní dopravy se formulář nevyplňuje.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Španělskem je možné bez problémů projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologické situaci a případných nových ohniscích nákazy mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Podmínky pobytu se jinak řídí stejnými pravidly jako před pandemií.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou shodné jako před pandemií a vyhlášením nouzového stavu.

Na co si mám dát pozor?

Ve Španělsku platí povinnost nošení roušek či respirátorů všude, a to jak v otevřených, tak uzavřených veřejných prostranstvích a prostorách, bez ohledu na to, zdali lze dodržovat odstup 1,5 metrů. Výjimku tvoří Kanárské ostrovy, kde je povinnost nošení roušek vztažena pouze na vnitřní prostory. Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Španělsku?

V souladu s aktuálně platným rozdělením zemí EU dle tzv. semaforu není pro osoby s bydlištěm ve Španělsku uplatňováno žádné omezení. Doporučujeme nicméně sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz  a Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

 

Níže uvádíme bližší informace:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově na tzv. Semaforu).

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje, doporučujeme si dostupnost spojení přímo ověřit s leteckou společností. Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska.

Ohledně podmínek vycestování z ČR doporučujeme také sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz  a Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, a též stránky španělských institucí (viz níže).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Od 21. 6. 2020 je možno přicestovat do Španělska bez výraznějších omezení např. udání specifického důvodu. Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením teploty, též bude vyžádáno předložení vyplněného sanitárního dotazníku. V případě, že přicestovavší bude mít příznaky, bude muset podstoupit test PCR a zdržet se v karanténě, dokud se nezjistí, že je zdravý. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Počínaje 1. 7. 2020 Španělsko obnovilo sanitární kontroly na všech letištích a přístavech. Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je též formulář v tištěné podobě (např. rozdaný leteckou společností v letadle během letu). Text příslušného nařízení naleznete Nařízení o sanitárních kontrolách (PDF, 662 KB).

Španělsko vedle rezidentů zemí schengenského prostoru vpouští na své území též rezidenty následujících zemí: Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, Černá Hora, Nový Zéland, Rwanda, Srbsko, Jižní Korea, Thajsko, Tunisko a Uruguay. V případě Alžírska, Maroka a Číny se tak stane až po splnění principu reciprocity, tzn. až dotyčné země otevřou své hranice pro rezidenty Španělska. 

Tranzit územím Španělska je možný bez omezení, nicméně je třeba sledovat aktuální situaci, v závislosti na které mohou jednotlivé autonomní oblasti Španělska přikročit k mimořádným opatřením.

Všechna opatření přijatá v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

3. DOPRAVA

Situace se pozvolně lepší, zj. z titulu přemístění Španělska do kategorie země s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19. Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR bylo obnoveno, doporučujeme sledovat aktuální nabídku leteckých společností. Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska. Za účelem možností dopravy zpět do ČR využijte informace uváděné zde.

4. OPATŘENÍ

Ve Španělsku platí povinnost nošení roušek či respirátorů všude, a to jak v otevřených, tak uzavřených veřejných prostranstvích a prostorách, bez ohledu na to, zdali lze dodržovat odstup 1,5 metrů. Výjimku tvoří Kanárské ostrovy, kde je povinnost nošení roušek vztažena pouze na vnitřní prostory. Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Nadále doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti během cest do ostatních států EU a schengenského prostoru, a to i při cestování do zemí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a dodržovat hygienická a sanitární opatření.

Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/