česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixbay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky vstupu na území Španělska

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestovat z území ČR níže uvádíme aktuální podmínky vstupu českých občanů na území Španělska. Počínaje 15.5. se zavádí povinnost dvoutýdenní karantény pro všechny osoby, která přicestují do Španělska. Ministerstvo dopravy též určilo konkrétní letiště a přístavy, které zůstanou otevřeny pro zahraniční leteckou a lodní dopravu po dobu mimořádného stavu.

1. Vycestování z České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Současně se důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registrace v systému DROZD.

Španělsko zůstává i nadále jednou z nákazou nejpostiženějších zemí Evropy, a proto stále uplatňuje řadu restriktivních opatření. Z toho důvodu je obtížné doporučit nejvhodnější variantu cesty z ČR do Španělska, protože přímé letecké spojení prozatím nefunguje.

Ohledně podmínek vycestování z ČR doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz  a Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz
 

2. Vstup a tranzit územím Španělska, povinnost karantény

Na celém území Španělska platí od 14. března 2020 nouzový stav, který byl již třikrát prodlužován. Aktuálně bude platný do 7. června 2020, další případné prodloužení bude záviset na vývoji koronavirové pandemie.

Od 22. března 2020 Španělsko uplatňuje striktní omezení možností vstupu cizinců na své území. Obecně je vstup povolen pouze cizincům občanům EU s povoleným trvalým pobytem na španělském území a dále pak přesně vymezeným skupinám osob (pendleři apod.). Aktuální znění dekretu naleznete v příloze k tomuto článku (nebo na webových stránkách oficiálního věstníku www.boe.es).

Občané ČR, kteří trvale žijí na území Španělska a opustili jeho území za účelem návratu do ČR během pandemie koronaviru, se nyní musí (stejně jako všichni jiní občané EU) při návratu do Španělska prokázat originálem dokumentu potvrzujícího registrovaný trvalý pobyt v této zemi. Jediným uznávaným dokumentem je CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UE! Tento dokument je vydáván kanceláří Úřadu pro cizince (Oficina de Extranjeros en Espaňa) v provincii podle místa pobytu na základě žádosti o zápis do registru občanů EU pobývajících na území Španělska. Pro vpuštění na území Španělska za stávajících restriktivních opatření nestačí předložení dokumentu NIE ani potvrzení zvaného "empadronamiento"!

Vládním nařízením z 18.5. se automaticky prodloužila platnost povolení k přechodnému pobytu, povolení k práci, povolení k pobytu za účelem studia, studentské mobility, stáží a dobrovolných služeb, jejichž platnost vypršela během platnosti nouzového stavu na území Španělska či 90 dnů předcházejících jeho vyhlášení. Platnost těchto povolení se prodlužuje o 6 měsíců od skončení platnosti nouzového stavu. Stejně tak se prodlužuje platnost propadlých dokladů rodinného příslušníka občana EU (tarjeta de familiar de ciudadano de la UE) a dokladů cizince (tarjeta de identidad de extranjero), a to rovněž po dobu 6 měsíců od skončení platnosti nouzového stavu.

Počínaje 16. 5. 2020 bude umožněn vstup na území Španělska též partnerovi/partnerce španělského občana, který je českým občanem, pakliže je jejich partnerský vztah zapsán v některém veřejném registru, jakož i pro rodiče nebo potomky, o které se tento španělský občan stará.

Počínaje pátkem 15.5.2020 až do konce platnosti nouzového stavu na území Španělska platí pro všechny do Španělska vstupující osoby povinnost podrobit se 14denní karanténě. Na rozdíl od ČR nicméně tato karanténa umožňuje nejnutnější opuštění bytu, která jsou ale přesně vymezena: nákup potravin, léků a nejnutnějších věcí, návštěva zdravotnických zařízení, důvody způsobené vyšší mocí. V průběhu všech těchto vycházek je povinnost nosit roušku či respirátor.

Po přijezdu do Španělska vyplní cestující též formulář - tzv. Passanger Location card. Zdravotnické autority mohou osoby v karanténě kontaktovat, a to za účelem sledování plnění karantény.

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

3. Možnosti dopravy

Pro české občany je stále poměrně obtížné dostat se do Španělska jednak v důsledku stále platných omezení vstupu cizinců, jednak vzhledem k nefungující zejména letecké dopravě. Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR nefunguje, funguje pouze letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam. Do těchto měst je možné se dostat z ČR komerční autobusovou dopravou.

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na území Španělska dne 14. března 2020 došlo pochopitelně i k omezení vnitrostátní dopravy. Přesto i tato byla v omezeném rozsahu zachována. Možnosti letecké dopravy doporučujeme konzultovat na webových stránkách leteckých společností. Jinak možnosti železniční dopravy lze konzultovat na webových stránkách společnosti Renfe.

Za účelem možností dopravy zpět do ČR využijte informace uváděné zde.

Podle nařízení Ministerstva dopravy, moblity a urbanismu Španělska budou od 16. 5. po dobu mimořádného stavu pro zahraniční leteckou dopravu k dispozici pouze tato letiště: Madrid, Barcelona, Málaga, Gran Canaria a Palma de Mallorca. U lodní dopravy budou pro zahraničí otevřeny pouze tyto přístavy: Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia a Vigo. Viz text nařízení.
 

4. Opatření platná na území Španělska

Španělsko nejprve nestanovilo povinná hygienická opatření nad rámec doporučení Ministerstva zdravotnictví (tj. dodržování sociální vzdálenosti 1,5 m, časté mytí rukou, používaní papírových jednorázových kapesníků, desinfekčních gelů, atp.).

S platností od 21. 5. 2020 je na území Španělska povinné nošení roušek či respirátorů na všech veřejných prostranstvích a veřejně přístupných uzavřených prostorech, kde není možnost dodržovat dvoumetrové odstupy. Povinnost platí pro všechny osoby starší 6 let.

Počínaje pátkem 15.5.2020 až do konce platnosti nouzového stavu na území Španělska zavedla vláda pro všechny do Španělska vstupující osoby povinnost podrobit se 14denní karanténě. Na rozdíl od ČR nicméně tato karanténa umožňuje nejnutnější opuštění bytu, která jsou ale přesně vymezena: nákup potravin, léků a nejnutnějších věcí, návštěva zdravotnických zařízení, důvody způsobené vyšší mocí. V průběhu všech těchto vycházek je povinnost nosit roušku či respirátor (podrobněji viz text dekretu v příloze).

Po přijezdu do Španělska vyplní cestující též formulář - tzv. Passanger Location card. Zdravotnické autority mohou osoby v karanténě kontaktovat, a to za účelem sledování plnění karantény.

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

Více informací ohledně aktuálních sanitárních opatření a situace na území Španělska naleznete na webu španělského ministerstva zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm .

Všechna opatření přijatá v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es .

5. Odkazy na webové stránky místních institucí

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

přílohy

Znění nařízení MV Španělska ohledně hraničních kontrol z... 222 KB PDF (Acrobat dokument) 12.5.2020

Dekret zavádějící povinnost karantény po příjezdu 230 KB PDF (Acrobat dokument) 12.5.2020