česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixbay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska

Od 23. listopadu 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) osvědčení o negativním výsledku PCR testu na covid-19 (uznává se též test TMA, nejedná se ale o antigenní test, který se při příjezdu neuznává), navíc ubytovací zařízení na Kanárských ostrovech vyžadují již od 14. listopadu též předložení certifikátu o testu. Od 25. října 2020 platí na území celé země nouzový stav (Estado de Alarma) v trvání šesti měsíců do 9. května 2021. V případě využití letecké či lodní dopravy do Španělska musí cestující na letišti či v přístavu načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře. U pozemní dopravy povinnost vyplnění formuláře ani předkládání negativních výsledků testu není. Povinnost testů se nevztahuje na děti mladších šesti let. Doporučujeme webové stránky španělského ministerstva zdravotnictví, kde naleznete každodenně aktualizované souhrnné informace k platným podmínkám a opatřením v jednotlivých autonomiích.

UPOZORNĚNÍ - Požadavek negativních PCR testů na COVID-19

Od 23. listopadu 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR testu (nově možné též TMA nebo "jiného testu založeného na odpovídajících molekulárních technikách", nikoliv však testy antigenní!) na COVID-19. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! Pro potřeby vymezení rizikových oblastí Španělsko aplikuje "semafor" založený na údajích Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). V souladu s ním je za rizikovou oblast považována i Česká republika. Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země.

Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Před nastoupením cesty do Španělska v rámci vyplňování sanitárního dotazníku je nutné odpovědět na otázku, zda dotyčná osoba má odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců Euro!!! Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C).

Pro cesty na Kanárské ostrovy si přečtěte náš článek zde!

UPOZORNĚNÍ - Dočasné restrikce jednotlivých autonomních oblastí

V důsledku aktuální špatné epidemiologické situace na území celého Španělska přikročuje naprostá většina španělských autonomních oblastí k průběžnému uzavírání jejich území. Tento krok znamená, že vstup a výstup z jejich území je povolen pouze z nezbytných důvodů, mezi které nepatří turistika! Doporučujeme všem českým občanům v případě plánované cesty do Španělska informovat se o aktuální situaci v dané autonomní oblasti (lze využít odkazy na webové portály vlád autonomních oblastí zde).

Doporučujeme též velmi praktické stránky ministerstva zdravotnictví , kde naleznete souhrnné informace k platným podmínkám a opatřením v jednotlivých autonomiích.

UPOZORNĚNÍ - Povinnost vyplnění sanitárního formuláře před cestou do Španělska

Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Vyplnění je možné až po přidělení sedadla v letadle, tedy po check-in, neboť formulář vyžaduje i údaj k místu v letadle. Následně po odeslání formuláře je obratem obdržen QR kód, který se pak po příletu do Španělska předkládá sanitárním orgánům na letišti. V případě, že se elektronické vyplnění nezdaří, je akceptován též formulář v tištěné podobě, který je k dipozici k vyplnění po příletu na letišti (má se nicméně jednat jen o výjimečné případy). V případě pozemní dopravy se formulář nevyplňuje.

Pro více informací klikněte zde.


Níže uvádíme bližší informace k cestám do Španělska:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

S účinností od 9. 11. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest a cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci ve světě, z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření zaváděných jednotlivými státy pro vstup na svá území.

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje již jen velmi omezeně (pouze letecké společnosti Ryanair a Vueling). Funguje nicméně pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska.

Ohledně podmínek vycestování z ČR doporučujeme také sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz  a Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, a též stránky španělských institucí (viz níže).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Od 21. 6. 2020 je možno přicestovat do Španělska bez výraznějších omezení např. udání specifického důvodu. Od 23. listopadu 2020 nicméně Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR testu (nově možné též TMA nebo "jiného testu založeného na odpovídajících molekulárních technikách", nikoliv však testy antigenní!) na COVID-19. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! Pro potřeby vymezení rizikových oblastí Španělsko aplikuje "semafor" založený na údajích Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). V souladu s ním je za rizikovou oblast považována i Česká republika. Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země.

Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Před nastoupením cesty do Španělska v rámci vyplňování sanitárního dotazníku je nutné odpovědět na otázku, zda dotyčná osoba má odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců Euro!!! Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C).

Při cestách na Kanárské ostrovy jsou negativní výsledky testů na COVID-19 vyžadovány již od 14. listopadu 2020 všemi turistickými ubytovacími zařízeními.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologické situaci mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Některé autonomní oblasti omezují pohyb (včetně silnic) osob do/z nejpostiženějších měst či městských částí, a to včetně např. hlavního města Madridu. Počínaje 25. říjnem 2020 platí na území celého Španělska až do 9. května 2021 nouzový stav a prozatím i noční zákaz vycházení v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesnou dobu pozměnit max. o jednu hodinu). 

Všechna opatření přijatá v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es. Přehled aktuálně platných restrikcí v jednotlivých autonomních oblastech je publikován na stránkách ministerstva zdravotnictví.

3. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR je značně omezené, nicméně dosud existuje (dosud omezeně létají letecké společnosti Ryanair a Vueling, jak ČSA, tak Iberia již lety zrušily). Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do ČR.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku rovněž funguje, nicméně v důsledku některých opatření ve smyslu omezování pohybu a možností vstupu/vjezdu do některých měst může docházet k omezování dopravního spojení.

4. OPATŘENÍ

Nejvýznamnějším opatřením je vyhlášení nouzového stavu na území celého Španělska počínaje 25. říjnem 2020 na dobu šesti měsíců do 9. května 2021. S tím je prozatím spojen noční zákaz vycházení s výjimkou Kanárských ostrovů v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesný čas upravit o jednu hodinu). Každá autonomní oblast může dočasně omezovat pohyb na celém svém území, jednotlivých jeho municipiích či čtvrtích, což řada z nich činí.

Je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. V řadě oblastí Španělska je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde. Aktualizovaný přehled opatření platných v jednotlivých autonomních oblastech je publikován na webu španělského ministerstva zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že není zcela vyjasněna otázka úhrady nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

Správa letišť http://wwwssl.aena.es/en/informationcovid19coronavirusairportsandflights.html