česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixbay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuání podmínky cestování do Španělska a návratu do ČR

Všechny osoby vstupující na území Španělska musí disponovat jedním z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu (neplatí pro mladší 12 let). S platností od 1.2.2022 Španělsko uznává potvrzení o očkování jen do uplynutí 270 dnů od aplikace poslední dávky. Pokud je cestující držitelem jednoho z uvedených potvrzení ve formátu EU DIGITAL COVID CERTIFICATE, nemusí již vyplňovat žádný další formulář. Pokud potvrzení v tomto formátu nemá, je nutné vyplnit online formulář Spain Travel Health a v něm uvést mj. údaje o svém očkování, prodělaném covid-19 nebo negativním výsledku testu na covid-19. Doporučujeme ujistit se též u letecké společnosti, zda nemá jiné požadavky! Doporučujeme také sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným sanitárním podmínkám a opatřením v nich.

VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA

Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu. Podmínkou je splnění příjezdových opatření, v případě letecké či lodní dopravy zejména disponovat příslušným potvrzením o bezinfekčnosti. Tím se rozumí potvrzení o dokončeném očkování proti covid-19, potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19. Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Obecně se vyžaduje, aby toto potvrzení mělo podobu EU Digital COVID Certificate. Pokud tomu tak je, cestující již nemusí vyplňovat žádný další formulář.

V případě, že cestující nemá potrvzení o bezinfekčnosti v podobě EU Digital Covid Certificate, pak musí vyplnit elektronický formulář Spain Travel Health na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Do něho musí uvést manuálně všechny požadované údaje týkající se jeho očkování proti covid-19, prodělaném onemocnění nebo negativním testu na covid-19. Aplikace následně zanesená data vyhodnotí a vygeneruje QR kód.

Po připlutí či příletu může být cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole. 

Na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného ze zmíněných potvrzení. Doporučujeme každopádně konzultovat podmínky v zemích tranzitu při cestě do Španělska. Dále je třeba respektovat platná opatření v místě pobytu na území Španělska, které se liší podle jednotlivých autonomních oblastí.


OČKOVANÉ OSOBY

Osoby s kompletním očkováním proti nemoci covid-19 předkládají při příjezdu potvrzení o dokončeném očkování vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní a maximálně 270 dní od poslední (druhé nebo u vakcíny Janssen první) dávky očkování. U osob mladších 18 let je potvrzení o očkování unáváno i po uplynutí 270 dnů. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení. Obecně se vyžaduje forma tzv. EU Digital COVID Certificate.

V případě, že cestující nemá potrvzení o kompletním očkování v podobě EU Digital Covid Certificate, pak musí vyplnit elektronický formulář Spain Travel Health na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Do něho musí uvést manuálně všechny požadované údaje týkající se jeho očkování proti covid-19. Aplikace následně zanesená data vyhodnotí a vygeneruje QR kód.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti.


TESTOVANÉ OSOBY

Osoby, které nemají kompletní očkování proti onemocnění covid-19, musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19. Akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 24 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a zemi vystavující potvrzení. Obecně je vyžadována podoba tzv. EU Digital COVID Certificate.

V případě, že cestující nemá potrvzení o negativním výsledku testu v podobě EU Digital Covid Certificate, pak musí vyplnit elektronický formulář Spain Travel Health na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Do něho musí uvést manuálně všechny požadované údaje týkající se negativního výsledku testu na covid-19. Aplikace následně zanesená data vyhodnotí a vygeneruje QR kód.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

V případě osob s prodělaným onemocněním covid-19 je pro vstup do země nutné předložit potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány jsou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a zemi vydávající potvrzení. Obecně je vyžadována podoba tzv. EU Digital COVID Certificate.

V případě, že cestující nemá potrvzení o prodělaném covid-19 v podobě EU Digital Covid Certificate, pak musí vyplnit elektronický formulář Spain Travel Health na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Do něho musí uvést manuálně všechny požadované údaje týkající se jeho potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19. Aplikace následně zanesená data vyhodnotí a vygeneruje QR kód.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti.


DĚTI

Španělsko nevyžaduje předkládání zmíněných potvrzení o kompletním očkování, negativním výsledku testu či prodělaném onemocnění covid-19 od dětí mladších 12 let.


SANITÁRNÍ FORMULÁŘ

Zvláštní sanitární formulář dostupný na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH je vyžadován pouze od osob, které nedisponují EU Digital Covid Certificate o očkování, výsledku testu nebo prodělané nemoci.

V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře je nutné kontaktovat emailovou adresu spth@sanidad.gob.es a zaslat též printscreen obrazovky s chybou. Do předmětu emailu je nutné uvést, zda používáte formulář na webu či v mobilní aplikaci. Kontakt je možný ve španělštině či angličtině.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Konkrétní opatření pro boj s šířením nákazy onemocnění covid-19 na území Španělska je především v rukou vlád jednotlivých autonomních oblastí. Vzhledem k poslednímu uspokojivému stavu šíření nákazy na území Španělska byla k 20.4.2022 zrušena povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách s výjimkou MHD, nemocnic, lékáren a sociálních zařízení.

Doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde.

Vzhledem k tomu, že není zcela vyjasněna otázka úhrady nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučujeme před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na příslušné telefonní číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní oblast zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (984 100 400), Kantábrie (942 204 080), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (900 100 971), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.


TRANZIT

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologickém vývoji mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Kompetence k přijímání restrikcí mají vlády jednotlivých autonomních oblastí. Před cestou do Španělska je proto nutné sledovat informace publikované každou z těchto vlád na svých webových stránkách.

Všechny osoby pouze tranzitující některým ze španělských letišť či přístavů, které neopustí prostory letiště či přístavu a nezdrží se v nich déle než 24 hodin, nemusí předkládat nic.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Seznam tzv. rizikových oblastí, jakož i podrobné informace o požadavcích spojených se vstupem do Španělska je zveřejněn na webových stránkách https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm a na webu https://www.spth.gob.es a je aktualizován každý týden.

Velvyslanectví ČR v Madridu
Embajada de la República Checa
Avenida Pio XII, no. 22-24, 28016 Madrid
tel.: +34 91 353 18 80 (recepce)
e-mail: madrid@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/madrid/ 

Konzulární úsek velvyslanectví:
tel.: +34 91 353 18 96/97; e-mail: consulate_madrid@mzv.cz

Diplomatická a konzulární služba v mimopracovní době:
tel: +34 699 982 307

Honorární konzuláty ČR ve Španělsku

Španělské instituce:

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/  (obsahuje všechny celostátně platné právní normy)

Správa letišť https://www.aena.es

Testovací místa:

Vzhledem k tomu, že španělské úřady nepublikují jednotný registr všech laboratoří či zdravotnických zařízení autorizovaných k realizaci PCR a antigenních testů, pro případ potřeby českých občanů podstoupit takový test před návratem do ČR uvádíme alespoň odkazy na dílčí seznamy, které mohou pomoci:

Dónde hacer el test PCR en España: tests para antes de viajar (happytravel.viajes)

Seznam autorizovaných laboratoří a center na Kanárských ostrovech

Laboratoře na Baleárských ostrovech (PDF, 347 KB)


PODROBNÉ INFORMACE

V případě cesty na Baleárské či Kanárské ostrovy obecně platí stejná pravidla pro vstup na španělské území, jako je uvedeno výše. Nicméně vlády obou autonomních oblastí často zavádějí zvláštní opatření, zejména dočasné povinnosti předkládání negativních výsledků testů na covid-19 při příjezdech či příletech z kontinentálního Španělska.  

V případě cest na Baleárské ostrovy (Mallorca, Menorca, Formentera, Ibiza) doporučujeme před cestou konzultovat webové stránky http://safetourism.illesbalears.travel/en (v několika jazykových mutacích).

Při cestách na Kanárské ostrovy přímo ze zahraničí platí rovněž stejná pravidla, jako při příletech do kontinentálního Španělska. V případě cesty z jiné části Španělska je třeba počítat s obdobnými požadavky včetně negativních testů na covid-19 od neočkovaných osob (pozor na platnost testů při vstupu na území Kanárských ostrovů). Pro zjištění aktuálních opatření doporučujeme webové stránky https://www.holaislascanarias.com/viajar-a-las-islas-canarias/ (v několika jazykových mutacích).


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky