česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixbay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska

Španělsko vyžaduje od osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR), osvědčení o negativním výsledku PCR testu na covid-19 (RT-PCR, uznává se též test TMA, nejedná se ale o antigenní test, který se při příjezdu neuznává). PCR test musí předložit spolu s lékařským potvrzením i cestující, kteří již onemocnění covid-19 prodělali. Na území celé země platí nouzový stav (Estado de Alarma), a to do 9. května 2021. V případě využití letecké či lodní dopravy do Španělska musí cestující na letišti či v přístavu načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře. U pozemní dopravy je nutné předložit doklad o negativním PCR testu pouze při cestách francouzských občanů z Francie. Uvedené se ale nevztahuje na tranzitující osoby z jiných zemí. Povinnost testů se nevztahuje na děti mladší šesti let. Doporučujeme webové stránky španělského ministerstva zdravotnictví, kde naleznete každodenně aktualizované souhrnné informace k platným podmínkám a opatřením v jednotlivých autonomních společenstvích.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přináší pro všechny kategorie rizikových zemí článek na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Ohledně podmínek vycestování z ČR doporučujeme také sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz  a Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, a též stránky španělských institucí (viz níže).

Vzhledem k tomu, že španělské úřady nepublikují jednotný registr všech laboratoří či zdravotnických zařízení autorizovaných k realizaci PCR a antigenních testů, pro případ potřeby českých občanů podstoupit takový test před návratem do ČR uvádíme alespoň odkazy na dílčí seznamy, které mohou pomoci:

Seznam testovacích míst ve Španělsku podle klm.com (PDF, 149 KB)

Dónde hacer el test PCR en España: tests para antes de viajar (happytravel.viajes)

Centros y universidades habilitados para realizar pruebas PCR - Ministerio de Ciencia e Innovación (es)

Seznam autorizovaných laboratoří a center na Kanárských ostrovech

Laboratoře v Palma de Mallorca (DOCX, 15 KB)

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR testu (RT-PCR, možné též TMA nebo "jiného testu založeného na odpovídajících molekulárních technikách", nikoliv však testy antigenní!) na COVID-19. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země.

Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Před nastoupením cesty do Španělska v rámci vyplňování sanitárního dotazníku je nutné odpovědět na otázku, zda dotyčná osoba má odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců Euro!!! Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C).

V případě osob, které již prodělaly onemocnění covid-19 a PCR test jim vychází pozitivní, platí možnost přicestovat do Španělska s tímto pozitivním PCR testem a lékařským potvrzením vystaveným ve španělštině či angličtině, které bude obsahovat informaci o již prodělaném onemocnění a v jeho důsledku pozitivním PCR testu. Konkrétně má potvrzení obsahovat následující frázi:

"DON/DÑA XXXXXXXX PUEDE VIAJAR EN AVION, AL NO SER CONTAGIOSO/A, A PESAR DE PRESENTAR UNA PCR POSITIVADE COVID-19”

“MR/MRS XXXXXXX CAN TRAVEL BY PLANE AS HE/SHE DOESN’T TRANSMIT COVID-19 IN SPITE OF HIS/HER POSITIVE PCR"

Při cestách na Kanárské ostrovy jsou negativní výsledky testů na COVID-19 vyžadovány turistickými ubytovacími zařízeními.

Dále upozorňujeme, že s platností od 30. března 2021 všechny osoby starší šesti let, přijíždějící z rizikových oblastí Francie do Španělska po zemi, musí disponovat dokladem o negativním PCR (RT-PCR) testu, testu TMA či jiném typu diagnostického testu na SARS-CoV-2 na základě ekvivalentních molekulárních technik, provedeném do 72 hodin před příjezdem. Z toho ustanovení mají výjimku: a) silniční dopravci při výkonu svého zaměstnání, b) přeshraniční pracovníci, c) obyvatelé v příhraničních oblastech v okruhu 30 km od místa jejich bydliště. Ministerstvo zdravotnictví Španělska nicméně indikovalo, že uvedené nařízení se nevztahuje na tranzitující osoby z jiných zemí. Doplňujeme, že i když Španělsko při pozemním vstupu z Francie nevyžaduje kromě francouzských občanů PCR test, je nutné sledovat i požadavky Francie, která je v současné době vyžaduje.

Od 8. 3. 2021 zavedlo Španělsko povinnou karanténu pro všechny osoby přijíždějící do země z kteréhokoliv letiště nacházejícího se v některé z následujících zemí: Brazílie, Peru, Kolumbie, Jihoafrická republika, Botswana, Ghana, Keňa, Mosambik, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe a Komory. Karanténa je povinná po dobu 10 dní po příletu, přičemž je možné ji zkrátit podstoupením PCR či antigenního testu s negativním výsledkem sedmý den po příletu.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologické situaci mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Některé autonomní oblasti omezují pohyb (včetně silnic) osob do/z nejpostiženějších měst či městských částí, a to včetně např. hlavního města Madridu. Na území celého Španělska až do 9. května 2021 platí nouzový stav a prozatím i noční zákaz vycházení v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesnou dobu pozměnit max. o jednu hodinu). 

Všechna opatření přijatá v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es. Přehled aktuálně platných restrikcí v jednotlivých autonomních oblastech je publikován na stránkách ministerstva zdravotnictví.

3. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje již jen velmi omezeně. Funguje nicméně pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska. Upozorňujeme na nově zavedený požadavek nizozemských úřadů být při cestě přes letiště v Nizozemsku (i při leteckém tranzitu) vybaven negativním výsledkem PCR testu (více viz web nizozemské vlády či Velvyslanectví ČR v Haagu). V případě tranzitu přes Německo sledujte informace zde.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku rovněž funguje, nicméně v důsledku některých opatření ve smyslu omezování pohybu a možností vstupu/vjezdu do některých měst může docházet k omezování dopravního spojení.

4. OPATŘENÍ

Nejvýznamnějším opatřením je vyhlášení nouzového stavu na území celého Španělska počínaje 25. říjnem 2020 na dobu šesti měsíců do 9. května 2021. S tím je prozatím spojen noční zákaz vycházení s výjimkou Kanárských ostrovů v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesný čas upravit o jednu hodinu). Každá autonomní oblast může dočasně omezovat pohyb na celém svém území, jednotlivých jeho municipiích či čtvrtích, což řada z nich činí.

Je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. V řadě oblastí Španělska je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde. Aktualizovaný přehled opatření platných v jednotlivých autonomních oblastech je publikován na webu španělského ministerstva zdravotnictví, kde jsou k nalezení souhrnné informace k platným podmínkám a opatřením v jednotlivých autonomiích.

Vzhledem k tomu, že není zcela vyjasněna otázka úhrady nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

Správa letišť http://wwwssl.aena.es/en/informationcovid19coronavirusairportsandflights.html

6. NÁVRAT DO ČR

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Další informace též v samostatném článku Cestování a podmínky vstupu do ČR.