česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Plán uvolňování restriktivních opatření ve Španělsku

(Archivní článek, platnost skončena 22.06.2020 / 11:30.)

S ukončením mimořádného stavu ke dni 21. 6. přešla kompetence rozvolňovacích opatření na jednotlivé autonomní oblasti.


 

Vzhledem k pozitivnímu vývoji šíření nákazy koronavirem na území Španělska zveřejnila španělská vláda plán postupného uvolňování restriktivních opatření. K tomu má dojít ve 4 fázích, z nichž každá má trvat nejméně 2 týdny, nicméně její skutečné trvání se bude odvíjet od aktuálního vývoje nákazy. Vstup do jednotlivých fází se navíc může lišit mezi jednotlivými provinciemi země v závislosti na stavu šíření nákazy v každé z nich. Nejsou proto stanovena pevná data vstupu země do každé z fází. 

Z rozhodnutí španělské vlády  se k 15.6.2020 do fáze 3 dostává naprostá většina území Španělska. Některé privincie včetně Madridu zůsávájí ve fázi 2. Autonomní oblast Galicie již vstoupila do tzv. nové normality (nueva normalidad).

Mapa s vyznačenými oblastmi (fáze 2 - žlutá barva, fáze 3 - zelená barva, nová normalita - bílá barva).

Mapa rozvolňování opatření k 15.6.2020 (El País)

Mapa rozvolňování opatření k 15.6.2020 (El País)

Níže Vám přinášíme stručný přehled jednotlivých aktivit a rozvržení jejich postupného uvolňování:

Cestování

Cesty mezi jednotlivými provinciemi Španělska budou možné až po skončení fáze 3, tedy nejdříve 22. 6. 2020, a to pouze mezi provinciemi nacházejícími se ve stejné situaci (s ukončenou fází 3). Cesty do zahraničí nejsou zatím vůbec řešeny a jejich umožnění zatím není "na pořadu dne". 

Cesty na chaty či jiné "druhé domovy" budou umožněny po vstupu do fáze 2 (nejdříve 25.5.), nicméně pouze v rámci stejné provincie.

Bary, restaurace, diskotéky

Budou otevírány velmi postupně. V průběhu fáze 0 bude možné, aby otevřely ty restaurace či kavárny, které budou schopny nabízet jídlo výhradně k odnosu "s sebou". Ve fázi 1 budou moci otevřít terasy a zahrádky restaurací s omezením počtu obsazených stolů na 30%. Ve fázi 2 by už měla být umožněna konzumace jídla a pití uvnitř lokálů, nicméně pouze v sedě (nikoliv na baru) a maximálně se třetinovým obsazením míst. Po vstupu do fáze 3 (nejdříve 8.6.) dojde k navýšení povoleného obsazení míst na 50% včetně konzumace ve stoje. Otevřít budou moci též diskotéky a noční bary s maximálně třetinovým počtem klientů.

Návrat do prezenčního zaměstnání

Obecně platí výzva všem zaměstnavatelům využívat možnosti "práce z domu" po celou dobu nouzového stavu a následného uvolňování restrikcí. Nicméně ve fázi 3 již se počítá s postupným návratem lidí do zaměstnání.

Školy a školky

Letošní školní rok byl definitivně ukončen a školáci se tak vrátí do lavic až v září 2020. V rámci fáze 1 (od 11.5.) se umožní návrat učitelského sboru do škol a úklidové a desinfekční práce. Od 25.5. bude umožněno otevření tříd pro děti do 6 let v případě, že rodiče doloží nutnost prezenčního zaměstnání, a tím pádem problémy s opatrováním dítěte. Stejně tak studenti končící střední vzdělání budou moci na dobrovolné bázi do škol od 25.5. za podmínky maximálně 15 studentů v kurzu.

Subjekty poskytující služby

Pro začátek se otevírají kadeřnictví, železářství, zubní ordinace, optiky, fyzioterapeutická centra a květinářství již v rámci fáze 0, nicméně s celou řadou omezení. Služby budou poskytovány individuálním klientům a výhradně na základě objednání předem. Stejně tak musí lokály dodržovat mimořádná ochranná opatření a provádět desinfekce.

Obchody

Se vstupem do fáze 1 dne 11.5. s omezením počtu klientů na 30% kapacity a dodržováním dvoumetrových odstupů. To se netýká nákupních center, nicméně otevřít budou moci i trhy pod širým nebem s omezením počtu stánků na 25% normálního stavu. 

V teritoriích, která ještě k 18.5. zůstávají ve fázi 0, bude možné otevření obchodů s plochou menší než 400 m2 bez nutnosti předchozího objednávání klientů.

Nákupní centra

Mohou otevřít ve fázi 2, tedy nejdříve 25.5., nicméně bez možnosti provozu společných prostor a doplňkových volnočasových služeb a při pouze 40% zaplnění.

Hotely a ubytovací zařízení

Bodou moci otevřít po vstupu do fáze 1 bez možnosti využívání společných prostor. Počínaje vstupem do fáze 2 bude možné otevřít společné prostory, nicméně s pouze třetinovým využitím kapacit. Stravovací služby hotelů se řídí nařízeními pro restaurace obecně. Po vstupu do fáze 3 bude možné zvýšit využití společných prostor na 50%. 

Pláže a turistika

Jejich využití bude možné počínaje fází 3 "za podmínek zachování bezpečnosti a odstupů". Taktéž bude možná aktivní turistika.

Kina, divadla, muzea

Od 11.5. budou otevřeny knihovny (v teritoriích k 18.5. ve fázi 0 rovněž). Kulturní představení budou moci probíhat rovněž od 11.5. s omezením počtu diváků na 30 v uzavřených prostorách a na 200 pod širým nebem. Muzea rovněž mohou otevřít od 11.5. při pouze třetinovém počtu návštěvníků (též v teritoriích ve fázi 0 od 18.5.). Ke stejnému datu se mohou obnovit též natáčení filmů a seriálů. 

Kina a divadla budou moci otevřít od fáze 2, a to pro třetinové publikum. Od stejného data bude možné též navštěvovat památky. 

Fitcentra

Některá budou moci otevřít již od fáze 0, nicméně pouze na základě objednání předem. Zbytek zahájí činnost od fáze 1. Povoleno bude nicméně vždy pouze individuální sportování.

Sportování

Individuální neprofesionální sportování je možné již od fáze 0, pokud je bezkontaktní (cyklistika, běh, bruslení, surf - výhradně ve vymezených časech). Od fáze 1 bude možné otevřít sportoviště pod širým nebem pro bezkontaktní sporty (atletika, tenis). Kontaktní sporty jako fotbal, basketbal či plavání prozatím nemají stanoveny podmínky.

Profesionální sporty budou moci zahájit kompletní tréninky od fáze 2.

Návštěva kostelů a mešit

Od fáze 1 (a v teritoriích zůstávajících k 18.5. ještě ve fázi 0) bude možná návštěva kostelů a mešit za účelem účasti na mších a modlitbách. Nejdříve bude kapacita omezena na třetinu, od fáze 2 na polovinu.

Svatby

Konání svateb je povoleno již ve fázi 0, nicméně s omezením účasti pouze na snoubence a svědky. Od fáze 2 bude možná účast i příbuzných a přátel, jejichž počet ještě upřesní nařízení Ministerstva zdravotnictví. Fáze 3 pak dále zvýší počet účastníků. To vše nicméně při platnosti zákazu cest mezi provinciemi!

Akademie, vzdělávací kurzy, autoškoly

Otevření vzdělávacích kurzů a mimoškolního vzdělávání je plánováno ve fázi 2.

 

Pro více informací týkajících se implementace výše popsaného plánu španělské vlády doporučujeme sledovat webové stránky oficiálního věstníku BOE ( www.boe.es ).