česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Znovuotevření konzulárního úseku velvyslanectví

V souladu s Rozhodnutím vedoucího zastupitelského úřadu ČR v Madridu č. 2/2020 dojde počínaje 25. květnem 2020 k omezenému obnovení konzulárních funkcí velvyslanectví. Přesné znění uvádíme níže.

Rozhodnutí vedoucího zastupitelského úřadu č. 2/2020  v souvislosti s pandemií COVID19

Podmínky provozu konzulárního úseku ZÚ Madrid po skončení stavu nouze v ČR:

 

 1. Veřejnost bude přijímána na konzulárním úseku (KÚ) pravidelně, ale  výhradně na základě předem sjednaných schůzek, a to počínaje dnem  25. května 2020, pokud autonomní oblast Madrid vstoupí do Fáze 1 rozvolňování.

 2. Od pondělí 18. května  se bude možné objednat přes e-mail (consulate_madrid@mzv.cz) nebo telefonicky (913 531 896/897) k dohodnutí termínu schůzky.

 3. Schůzky se uskuteční v termínu pondělí – čtvrtek v rozmezí 10 – 13 hod.

 4. Výjimky budou možné v odůvodněných případech.  

 5. Všem žadatelům bude přidělen časový úsek. Je nutné přijít včas, neboť jinak časový slot propadne.

 6. Žadatelé budou přijímáni individuálně v předem dohodnutých časových intervalech,  nezletilí v doprovodu rodičů.

 7. Pokud se jedná o rodinné příslušníky či osoby blízké žijící ve společné domácnosti mohou být přítomny v čekárně. Maximální počet osob v čekárně jsou čtyři  osoby.

 8. V případě, že z nějakého důvodu nemůže žadatel přijít  včas na objednanou schůzku, prosíme o sdělení s nejméně s 24-hodinovým předstihem na mail consulate_madrid@mzv.cz.

 9. Žadatel ani doprovázející osoba nesmí mít příznaky respiračního onemocnění či zvýšenou teplotu.

 10. Všichni žadatelé o poskytnutí konzulární služby i ti, co je budou doprovázet a budou s nimi v čekárně, musí být vybaveni  ochrannými pomůckami – rouškou a gumovými rukavicemi.

 11. Na KÚ ZÚ Madrid bude k dispozici dezinfekční gel, jednorázové papírové ručníky.

 12. Ostatní žadatelé, kteří se dostavili na schůzku dříve nebo později, budou muset počkat venku, mimo prostor velvyslanectví ČR v Madridu.

 13. Všichni žadatelé musí při sjednávání schůzek respektovat platné španělské předpisy ohledně přesunu mezi provinciemi.

 

V Madridu,   18.    května 2020

 

                                                                                                                 Ivan Jančárek

                                                                                                                  Velvyslanec