česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v souvislosti se sňatkem ve Španělsku

Informace pro případ, kdy za účelem sňatku ve Španělsku potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

V případě, že hodláte uzavřít sňatek ve Španělsku, předem se informujte přímo na příslušném španělském matričním úřadě (Registro Civil) o veškerých náležitostech. Nezapomeňte se informovat o požadované platnosti předkládaných dokumentů a o případné nutnosti jejich vyššího ověření, tzv. apostily.
Kromě rodného listu a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství některé španělské matriky dále vyžadují "Inscripción Consular" a/nebo "Edicto". Tyto doklady vám za poplatek (položka 155a) po předložení platného českého dokladu totožnosti na počkání vystavíme na našem velvyslanectví v Madridu.


Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze žádat osobně na našem velvyslanectví v Madridu nebo na kterémkoli z našich honorárních konzulátů.
Zastupitelský úřad žádost postupuje příslušnému matričnímu úřadu v ČR. Vyřízení žádosti trvá přibližně 2 měsíce.
Pokud po vás španělský matriční úřad požaduje apostilu, požádejte o ni současně se žádostí o vysvědčení.

K podání žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

  • vyplněný formulář Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (DOCX, 31 KB)
  • vyplněný formulář Prohlášení o státním občanství
  • vyplněný formulář Prohlášení o rodinném stavu
  • český rodný list
  • platný český cestovní pas nebo občanský průkaz
  • kopie dokladu totožnosti snoubence-cizince
  • doklad potvrzující bydliště ve Španělsku - platný průkaz totožnosti rezidenta (tarjeta de residencia), doklad o registraci na místní radnici (empadronamiento), doklad o NIE, úřední doklad s uvedením údaje o bydlišti, apod.
  • poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu (položka 156)

přílohy

Prohlášení o státním občanství ČR 191 KB PDF (Acrobat dokument) 3.9.2021

Prohlášení o rodinném stavu 61 KB PDF (Acrobat dokument) 22.8.2019