español  česky 

rozšířené vyhledávání

Rodný a oddací list,osvědčení o občanství, zápis rozvodu manželství

Zjednodušení formalit u veřejných listin v EU

zapis_ilustrativni

Dnem 16. 2. 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/1191, jehož cílem je podpořit volný pohyb osob odstraněním formalit, které jsou spojeny s potřebou ověřování a vyhotovování překladů vybraných veřejných listin v EU. více ►

Žádost o vystavení rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR (dítě narozené ve Španělsku)

Informace pro případ, kdy se vaše dítě narodilo ve Španělsku a přejete si požádat o jeho české občanství a český rodný list. více ►

Žádost o vystavení oddacího listu (duplikát)

Informace pro případ, kdy potřebujete vystavit duplikát vašeho oddacího listu. více ►

Žádost o vystavení oddacího listu (sňatek se uskutečnil ve Španělsku)

Informace pro případ, kdy jste uzavřeli sňatek ve Španělsku a potřebujete požádat o vystavení českého oddacího listu. více ►

Žádost o vystavení rodného listu (duplikát)

Informace pro případ, kdy potřebujete vystavit duplikát vašeho rodného listu. více ►

Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství ČR

Informace pro případ, kdy potřebujete vystavit osvědčení o státním občanství České republiky jako doklad o Vašem státním občanství. více ►

Zápis rozvodu manželství

Informace pro případ, došlo-li k rozvodu manželství v zahraničí. více ►