español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení oddacího listu (sňatek se uskutečnil ve Španělsku)

Informace pro případ, kdy jste uzavřeli sňatek ve Španělsku a potřebujete požádat o vystavení českého oddacího listu.

V případě, že jste uzavřeli sňatek ve Španělsku, je třeba požádat o vystavení českého oddacího listu. Žádost můžete podat osobně na našem velvyslanectví v Madridu nebo na kterémkoli z našich honorárních konzulátů. Zastupitelský úřad žádost postupuje Zvláštní matrice v Brně. Vyřízení žádosti trvá přibližně 1-2 měsíce.

Pokud jsou oba manželé Češi, žádost podává pouze jeden z nich s tím, že k žádosti přiloží kopii českého rodného listu a dokladu o českém státním občanství druhého manžela (kopii pasu nebo občanského průkazu je třeba opatřit "písemným souhlasem s pořízením kopie" jeho držitele) + podepsanou dohodu o příjmení ve formuláři "zápis o uzavření manželství".

Pokud je jeden z manželů Čech a druhý cizinec, žádost podává český manžel s tím, že k žádosti přiloží kopii dokladu totožnosti druhého manžela-cizince + podepsanou dohodu o příjmení ve formuláři "zápis o uzavření manželství". Manžel-cizinec svůj rodný list nepředkládá.

K podání žádosti o vystavení oddacího listu v případě sňatku uskutečněného ve Španělsku je třeba předložit následující vyplněné formuláře a doklady:

  1. Žádost o zápis manželství (DOCX, 43 KB);
  2. Doklad o českém státním občanství manželů - platný český cestovní pas, občanský průkaz nebo osvědčení o státním občanství ČR (pozn.: manžel-cizinec předkládá pouze kopii dokladu totožnosti);
  3. Prohlášení o státním občanství;
  4. Španělský oddací list (Partida de Matrimonio - Certificación Literal de Registro Civil) s oficiálním překladem do českého jazyka. Pokud překlad není vyhotoven českým soudním překladatelem, zastupitelský úřad provede jeho ověření. Upozorňujeme, že "Libro de Familia" není oddací list a nelze jej pro tento účel použít pro české úřady.
  5. České rodné listy manželů (pozn.: manžel-cizinec nepředkládá);
  6. Státní občan ČR, který vstupuje do manželství jako rozvedený, dále předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; státní občan ČR, který vstupuje do manželství jako ovdovělý, předloží úmrtní list bývalého manžela.
  7. Pokud si přejete zapsat příjmení manželky bez koncovky "-ová", je třeba navíc vyplnit formulář Žádost o zápis příjmení ženy po uzavření manželství v mužském tvaru (DOCX, 28 KB).
  8. Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu (položky 163 a případně 151d)

přílohy

Prohlášení o státním občanství ČR 191 KB PDF (Acrobat dokument) 3.9.2021