español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR (dítě narozené ve Španělsku)

Informace pro případ, kdy se vaše dítě narodilo ve Španělsku a přejete si požádat o jeho české občanství a český rodný list.

V případě, že se Vaše dítě narodilo ve Španělsku, žádost o vystavení jeho prvního českého rodného listu podáváte společně s žádostí o vystavení jeho osvědčení o státním občanství České republiky. Tyto dva dokumenty jsou nezbytné pro to, aby dítě mohlo dostat český cestovní pas. Žádost můžete podat osobně na našem velvyslanectví v Madridu. Zastupitelský úřad žádost postupuje příslušným úřadům v ČR, kterými jsou Úřad městské části Praha 1 (k vystavení osvědčení o státním občanství) a Zvláštní matrika v Brně (k vystavení rodného listu). Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce.

Pokud jsou oba rodiče dítěte Češi, žádost podává pouze jeden z nich s tím, že k žádosti přiloží český rodný list a doklad o českém státním občanství druhého rodiče + podepsanou dohodu o příjmení ve formuláři "zápis o narození".

Pokud je jeden z rodičů Čech a druhý cizinec, žádost podává český rodič s tím, že k žádosti přiloží kopii dokladu totožnosti druhého rodiče-cizince + podepsanou dohodu o příjmení ve formuláři "zápis o narození". Rodič-cizinec svůj rodný list nepředkládá.

Pokud se dítě narodilo mimo manželství, je třeba osobní přítomnost obou rodičů.

K podání žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR a rodného listu dítěte narozeného ve Španělsku je třeba předložit následující vyplněné formuláře a doklady:

 1. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR a Dotazník ke zjištění státního občanství ČR;
 2. Doklad o českém státním občanství rodičů - platný český cestovní pas, občanský průkaz nebo osvědčení o státním občanství ČR (pozn.: rodič-cizinec předkládá pouze kopii dokladu totožnosti);
 3. Žádost o zápis narození;
 4. Španělský rodný list dítěte (Certificado Literal de Nacimiento emitido por el Registro Civil) s oficiálním překladem do českého jazyka. Pokud překlad není vyhotoven českým soudním překladatelem, zastupitelský úřad musí provést jeho ověření. Upozorňujeme, že "Libro de Familia" ani „Certificación del Acta de Nacimiento“ není rodný list, a nelze je pro tento účel použít pro české úřady;
 5. České rodné listy rodičů (pozn.: rodič-cizinec nepředkládá);
 6. Český oddací list rodičů;
 7. Pokud rodiče v době narození dítěte nebyli sezdáni, předkládají:
  • Zápis o určení otcovství;
  • Prohlášení o tom, jaké příjmení si přejí, aby dítě užívalo (k tomuto prohlášení neexistuje formulář);
  • Doklad potvrzující bydliště dítěte na území Španělska (Empadronamiento, DNI).
 8. Pokud matka dítěte není občankou ČR a otec dítěte je uveden v cizozemském rodném listu:
  • Zápis o určení otcovství, pokud matka dítěte je občankou členského státu EU, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pokud si přejete zapsat dceru do knihy narození bez koncovky příjmení "-ová", je třeba navíc vyplnit formulář Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru. Otázky spojené s příjmením dítěte s námi můžete konzultovat při podání žádosti.

Pokud má dítě španělské občanství a přejete si, aby bylo jeho příjmení zapsáno ve tvaru, jaký má ve španělských dokladech, je třeba předložit DNI či španělský pas dítěte a vyplněný formulář Prohlášení o užívání jména (viz příloha). Je třeba osobní přítomnosti obou rodičů.

Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR dle aktuálního sazebníku (položky 163 a 159a, případně 151d).

Formuláře žádostí jsou k dispozici ZDE

přílohy

Osvědčení o státním občanství - dotazník 31 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 17.1.2022

Osvědčení o státním občanství - žádost 23 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 17.1.2022

Žádost o zápis narození 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 17.1.2022