español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zjednodušení formalit u veřejných listin v EU

Dnem 16. 2. 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/1191, jehož cílem je podpořit volný pohyb osob odstraněním formalit, které jsou spojeny s potřebou ověřování a vyhotovování překladů vybraných veřejných listin v EU.

Žádost o vydání formuláře k matričnímu dokladu pro použití v jiném ČS EU (DOCX, 15 KB)

 

Do působnosti nového nařízení o veřejných listinách spadají veřejné listiny, které osvědčují některou z těchto skutečností:

 • narození
 • skutečnost, že je osoba naživu
 • úmrtí
 • jméno
 • manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství
 • rodinný stav
 • rozvod, rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné
 • registrované partnerství, způsobilost uzavřít registrované partnerství a status registrovaného partnerství
 • zrušení registrovaného partnerství, rozluku nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné
 • rodičovství
 • osvojení
 • bydliště nebo pobyt
 • státní příslušnost
 • neexistenci záznamu v rejstříku trestů. 

Nařízení o veřejných listinách přináší dva základní okruhy změn v oblasti oběhu výše uvedených veřejných listin v rámci Evropské unie: 

1. Odstranění požadavku na vyšší ověření těchto listin, jakož i na ověření apostilní doložkou (dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – tzv. Haagskou úmluvou o apostile). Veřejné listiny vydané v některém ze členských států EU, na které se nařízení o veřejných listinách vztahuje, včetně jejich ověřených kopií či elektronických verzí, budou po nabytí účinnosti citovaného nařízení v rámci Evropské unie předkládány bez nutnosti ověření apostilou. 

2. Zavedení vícejazyčných standardních formulářů u nejčastěji používaných typů veřejných listin. Ty mají za účel minimalizovat požadavky na pořizování úředních překladů veřejných listin. Tyto vícejazyčné standardní formuláře budou vydávány pouze na žádost oprávněné osoby. Formulář bude předepsaným způsobem pevně připojen a bude ho připojovat orgán, který listinu vystavil.