česky  español 

rozšířené vyhledávání

Víza do České republiky

Podrobné informace k žádostem o české vízum naleznete ve španělské mutaci našich webových stránek. V případě, že španělsky nehovoříte, Vám rádi poskytneme veškeré potřebné informace telefonicky či emailem v českém jazyce.

Důležité upozornění pro žadatele o víza

thumb

V důsledku optimalizace vízové agendy uvnitř schengenského prostoru - vytváření menšího množství efektivních vízových center - přestane Velvyslanectví ČR v Madridu od 1.2.2020 vízové žádosti zpracovávat. více ►

Zastupování ČR Španělskem ve vydávání schengenských víz v Andoře

Žádosti o schengenská víza jsou na základě bilaterálních dohod v některých zemích, kde ČR nemá zastoupení, přijímany konzuláty členských států schengenského prostoru. V Andoře žádosti přijímá od 1. 12. 2019 Velvyslanectví Španělska. více ►

Registrace k podání žádosti o vízum

thumb_visa_02

S účinností od 1. 2. 2019 se žadatelé o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty musí registrovat k podání žádosti o pobytové oprávnění odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_madrid@mzv.cz více ►

Vízové informace pro cizince

Informace týkající se vízové a pobytové problematiky cizinců. více ►

Poučení pro žadatele o udělení víza

Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem. více ►

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

gdpr

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pří plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů. více ►