español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání prezidentských voleb 2023

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Madridu ve Španělsku podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
o z n a m u j e :

Volba prezidenta republiky se uskuteční

dne 13. 1. 2023 od 14h do 22h hodin a

dne 14. 1. 2023 od 8h do 14h hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

Dne 27. 1. 2023 od 14h do 22h hodin a

dne 28. 1. 2023 od 8h do 14h hodin.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 35

je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Madridu

Avenida Pío XII 22 – 24, Madrid, Španělsko

pro voliče,

kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 35, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Španělsko, Andorra.

 

 

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

 

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 4. prosince 2022.

 

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

 

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků kandidátů pro volbu prezidenta republiky:

Andrej BABIŠ

7

Jaroslav BAŠTA

2

Karel DIVIŠ

8

Pavel FISCHER

1

Marek HILŠER

9

Danuše NERUDOVÁ

6

Petr PAVEL

4

Josef STŘEDULA

3

Tomáš ZIMA

5