česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do PS ČR 2021

(Archivní článek, platnost skončena 07.07.2022 / 11:30.)

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. Podle ustanovení §3 odst.2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky budou volby probíhat mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na profesionálních zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Voleb v zahraničí se týkají různé zákony a předpisy:

  • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších zákonů       (článek 16-20);
  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  •  Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona  č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/l999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů aj.

Sdělujeme, že konce lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem je neděle 29. srpna 2021. Dnem vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začala také plynout lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, a to jednak v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče či v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (konec lhůty je 1. října 2021) nebo osobně (osobně lze voličský průkaz vyzvednout do 6. října 2021). 

Současně informujeme, že probíhá projednání novely nyní platného zákona  č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, jejímž záměrem je zavedení korespondenčního hlasování pro voliče v zahraničí již pro podzimní parlamentní volby. Pokud by došlo ke schválení této novely zákona, bude zveřejněna informace ohledně postupu.

Užitečné webové odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

Volby 2021 | ČSÚ (czso.cz)