česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2020

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Volební zákon při těchto volbách nepřipouští hlasování v zahraničí.

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím České republiky v Madridu se však může voleb zúčastnit v místě svého trvalého bydliště v České republice, a to následujícími dvěma způsoby:

1. Když požádá Velvyslanectví ČR v Madridu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů do 2. září 2020. Potvrzení o vyškrtnutí následně doloží přede dnem voleb obecnímu úřad, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

2. Když požádá Velvyslanectví ČR v Madridu o vydání voličského průkazu, a to:

  • buď písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky) do 25. září 2020,
  • nebo osobně do 30. září 2020 do 16 hod.

Velvyslanectví ČR v Madridu předá voličský průkaz nejdříve dne 17. září 2020, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do senátu, které by se konalo ve dnech 9. a 10. října 2020.

Podrobné informace o nadcházejících senátních volbách jsou umístěny na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.