español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta České republiky 2023 ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Dne 1. 7. 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky.
Volby se uskuteční 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023).
 

Na základě ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

 

MOŽNOST HLASOVÁNÍ NA VELVYSLANECTVÍ ČR V MADRIDU
 

Státní občané České republiky dlouhodobě pobývající na území Španělského království nebo Andorrského knížectví zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Madridu nebo ti občané ČR, kteří se ve dnech voleb nenachází na území ČR a jsou vybaveni voličským průkazem, mohou při volbě prezidenta republiky hlasovat ve volební místnosti Velvyslanectví ČR v Madridu.

 

Zápis do zvláštního seznamu voličů je možný na základě písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo předána zastupitelského úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem volebtj. do 4. 12. 2022 do 16:00 hod.

 

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a to předložením platného cestovního diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovního průkazu, nebo platného občanského průkazu. 

 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

České zákony prozatím neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

 

Více informací k žádosti o zápis/vyškrtnutí do/ze zvláštního seznamu voličů a voličskému průkazu: Zvláštní seznam voličů - žádost o zápis, vyškrtnutí, voličský průkaz | Velvyslanectví České republiky v Madridu (mzv.cz)

 

Adresa Velvyslanectví:

Velvyslanectví České republiky ve Španělském království

Avenida Pío XII, 22 - 24, 28016 Madrid

Tel.: +34 91 353 18 80

Fax: +34 91 353 18 85

e-mail.: madrid@embassy.mzv.cz

Úřední hodiny velvyslanectví: 8,30-17,00 hod.

 

Velvyslanectví České republiky v Madridu je akreditováno pro Španělské království a Andorrské knížectví.

 

Užitečné odkazy:

Volba prezidenta republiky 2023 - Volby (mvcr.cz)

Volba prezidenta republiky - základní informace pro voliče - Volby (mvcr.cz).

Jak hlasovat v zahraničí - Volby (mvcr.cz)