česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Meziministerské konzultace náměstka Martina Tlapy se španělským kolegou Manulem Muňizem

Náměstek ministra Martin Tlapa uskutečnil dne 19. 1. 2021 bilaterální konzultace formou videokonference se svým španělským protějškem, státním tajemníkem pro globální Španělsko a ekonomickou diplomacii Manuelem Muňizem. Mezi hlavní témata jednání patřily obnova mezinárodní ekonomické a obchodní spolupráce, budoucí směřování OECD včetně španělské Iniciativy k přeshraničnímu pohybu osob v době pandemie Covid-19, budoucnost Dohody EU-Mercosur a ekonomické a obchodní vztahy s USA. Stranou nezůstala ani problematika vztahů s Čínou. Předmětem společného zájmu byla rovněž diskuse o významu strategické autonomie zemí EU. 

January 19th 2021

January 19th 2021

 

Náměstek Tlapa a jeho španělský partner ocenili velmi dobrou úroveň bilaterálních vztahů a i skutečnost, že se za poslední rok nesetkávají poprvé. Pandemie Covid-19 sice omezila možnosti osobních kontaktů, avšak díky novým technologiím je možné se přizpůsobit současné situaci.  

Oba vysocí představitelé ministerstev si vyměnili názory na současnou ekonomickou situaci ve světě a shodli se na tom, že díky očkování máme světlo na konci tunelu. Kromě očkování v našich zemích se EU bude muset zamyslet i nad strategií, jak pomoci zemím v nejbližším okolí EU se vypořádat s pandemií. Oba se shodli na tom, že k hospodářské obnově bude zapotřebí nastartovat normální prezenční obchodní aktivitu. K uvedenému míří španělská Iniciativa v rámci OECD. Zároveň si potvrdili, že jak Španělsko, tak Česko mají zájem na urychleném podpisu Dohody mezi EU a Mercosurem. Věří, že portugalské předsednictví bude úspěšné. Oba se rovněž shodli, že nástup nové administrativy USA je příležitostí ještě dál posílit transatlantickou vazbu a posílit vliv EU a USA ve světě. Rovněž si vyměnili názory na obchodní a politické vztahy s Čínou a věří, že po dojednání nové Investiční dohody dojde k dalším jednáním, která umožní jednodušší a bezpečnější působení evropských podniků na čínském trhu. Česká strana si se zájmem vyslechla koncept španělsko-nizozemské iniciativy k problematice strategické autonomie EU. Z průběhu diskuse jednoznačně vyplynulo, že ekonomická diplomacie má v rámci činnosti ministerstev zahraničí nezastupitelnou roli. Dohodli se, že si budou vzájemně sdílet své zkušenosti.  

Vzájemná obchodní výměna měla až do roku 2020 rostoucí tendenci, Španělsko je pro ČR velmi důležitý exportní trh (10. místo) s obratem ve výši 8,5 mld eur (2019). V roce 2020 nastal vzhledem k pandemii pokles českého exportu, a to zejména v oblasti automobilového průmyslu, který je pilířem českého vývozu i dovozu. Nicméně poslední měsíce roku 2020 ukazují na obnovení růstu vzájemného obchodu. Španělská ekonomika si vedla do počátku celosvětové pandemie Covid-19 dobře a vykazovala 2,5 % růst HDP (2019). Vzhledem ke striktnímu lockdownu (březen - červen) a vysokému podílu cestovního ruchu a služeb s ním spojeným na HDP (14%) došlo k významnému propadu řady odvětví a ročnímu poklesu HDP o 11 %.  

Pro další rozvoj bilaterálních styků bude potřebné v letošním roce obnovit rovněž návštěvy na nejvyšší úrovni. Náměstek Tlapa potvrdil připravenost ministra Petříčka přijmout svou kolegyni, španělskou ministryni zahraničí Aranchu González Layu v Praze ihned, jakmile to epidemiologická situace dovolí.