česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA – výzva k předložení návrhů pro rok 2021

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy může PROPEA podpořit i české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají i investiční charakter.

ZÚ Madrid nyní vyhlašuje výzvu k předložení návrhů projektů PROPEA ve Španělsku pro rok 2021, s termínem podání do 26. 10. 2020. Projekty budou realizovány od 1. 1. – 31. 10. 2021. Maximální finanční podpora pro projekty realizované v rámci jednoho velvyslanectví ČR v zahraničí v jednom kalendářním roce je stanovena na 500 tis. Kč.

 

Návrhy mohou podávat lokální subjekty působící ve Španělsku, které mají právní subjektivitu podle místních předpisů. Přihlášky je nutno podávat v češtině ve standardizovaném identifikačním formuláři. Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.

Návrhy PROPEA je nutné dodat do 26.10. 2020 v listinné podobě na adresu ZÚ Madrid (Avenida Pío XII 22-24, 28 016, Madrid) a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailovou adresu vedoucí ekonomické sekce ZÚ Madrid paní Daniely Čapkové: daniela_capkova@mzv.cz a na adresu: commerce_madrid@mzv.cz

 

Přílohy:

Standardizovaný identifikační formulář

Pravidla pro výběr a realizaci projektů PROPEA

Způsobilé výdaje

Objednávka služeb

Výkaz činnosti a odpracovaných hodin

 

 

přílohy

Standardizovaný identifikační formulář 84 KB DOC (Word dokument) 22.9.2020

Pravidla pro výběr a realizaci projektů PROPEA 33 KB DOC (Word dokument) 22.9.2020

Způsobilé výdaje 33 KB DOC (Word dokument) 22.9.2020

Objednávka služeb 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.9.2020

Výkaz činnosti a odpracovaných hodin 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.9.2020