español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Španělsko investuje do letectví a vesmírného průmyslu

Při pomyšlení na Španělsko se člověku vybaví spoustu věcí. Je však možné, že mezi věci, co člověku naskočí, brzo přibyde i letectví a vesmír.

Španělský balíček Strategických projektů obnovy a ekonomické transformace (PERTE), obsahuje i konkrétní projekt v oblasti letectví a vesmírného průmyslu. Ten si klade za cíl udělat ze Španělska v těchto dvou sektorech klíčového aktéra. Španělská vláda plánuje tato strategická odvětví podporovat zejména v posilování jejich schopnosti čelit hospodářským, sociálním, vědeckým, technickým a regulačním výzvám příštích let. Mimo jiné chce vláda napomoci čelit regulačním výzvám nadcházejících let a klade si za cíl i překonání hospodářských škod v leteckém průmyslu způsobených pandemií. Základem podpory by se, podle vládního plánu, měla stát spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Součástí vládního plánu je také jeho mezinárodní charakter, jelikož plán počítá zejména s úzkou spoluprací Španělska s evropskými zeměmi, ale také s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). 

Významná role ve zmíněných oblastech bezesporu připadne zcela nové Španělské vesmírné agentuře, jejíž vznik byl ohlášen teprve minulý rok a s jejímž rozběhnutím se počítá v průběhu roku 2023, která bude v rámci Španělska zaštiťovat spolupráci veškerých činností souvisejících s vesmírem, a která by zároveň měla postupovat koordinovaně jak s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), tak s Evropskou unií, ale i ostatními mezinárodními agenturami.  

Strategický plán v oblasti letectví a vesmírného průmyslu také přímo souvisí se španělským Plánem obnovy, transformace a odolnosti, který si klade za cíl udělat ze Španělska zelenější a digitálnější zemi, sociálně a územně soudržnější. Odvětví leteckého a vesmírného průmyslu bude směřovat k dekarbonizaci letecké dopravy a digitalizaci zejména výrobního procesu. 

V rámci projektu byly stanoveny konkrétní cíle, prostupující tři základní pilíře  - letecký, vesmírný a průřezový. 

Letecký pilíř  zahrnuje vzdělávání průmyslových aktérů v oblasti bezemisních technologií a systémů pro letectví, vývoj simulátorů v oblasti víceúčelových letadel a bezpilotních letounů a bude usilovat o pokrok ve vývoji opatření pro jednotné evropské nebe. 

Vesmírný pilíř si klade za cíl lepšit schopnosti kosmického sektoru při navrhování užitečného zatížení souvisejícího s monitorováním životního prostředí, kvantovou komunikací a bezpečností v rámci mezinárodní spolupráce  a zakotvení kosmického sektoru na evropské mapě komerčního využití vesmíru. 

Průřezový pilíř podpoří inovace, udržitelnost a digitalizaci ve výrobních centrech a podporu odborné přípravy a vzdělávání zaměřeného na letectví a kosmonautiku. Bude klást důraz na soudržnost a propojení ekosystému inovací v letectví a kosmonautice. 

Za účelem efektivnější koordinace mezi veřejným a soukromým sektorem zřizuje Španělsko dva pomocné orgány. Prvním je tzv. Meziresortní ministerská pracovní skupina, které bude předsedat ministr pro vědu a inovace. Druhým orgánem je tzv. Aliance pro letectví a kosmonautiku PERTE, která bude sloužit jako jakési společné diskuzní fórum pro soukromý a veřejný sektor. 

Španělská vláda vychází z výpočtů Oxford Economics a tvrdí, že míra návratnosti investic do těchto oblastí činí 70% ročního nárůstu HDP. Program PERTE počítá v rámci těchto dvou oblastí s celkovými investicemi ve výši 4,5 miliardy eur, což v souladu s výše zmíněnou studií znamená desetiletý nárůst HDP na téměř 32 miliard eur. Kromě růstu HDP si zároveň Španělsko od projektu v dlouhodobějším horizontu slibuje značný dopad na zaměstnanost v zemi, konkrétně by se tak podle vládních propočtů jednalo o vytvoření 14 tisíc nových pracovních míst, z toho 5 tisíc přímých a 9 tisíc nepřímých. 

Oblast vesmírného průmyslu zažívá v Česku boom zejména po usídlení EUSPA (Agentura Evropské unie pro kosmický program). Fakt, že se španělská vláda rozhodla investovat nemalé prostředky právě tímto směrem, může být příležitostí i pro nejrůznější české firmy a start-upy z oboru, jelikož investice mají do budoucna potenciál vytvořit zdravé podnikatelské prostředí, ve kterém se můžou objevovat zajímavé iniciativy a ve kterém můžou české firmy mimo jiné nacházet partnery pro spolupráci.  

Vypracovala: Daniela Čapková, ekonomická diplomatka ZÚ Madrid