česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Britští občané pobývající v ČR před brexitem - potvrzení pro vstup do ČR

Studenti, zaměstnanci, žadatelé o vydání potvrzení o přechodném pobytu/povolení k trvalému pobytu – občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

Občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří před 31. 12. 2020 prokazatelně

  • - podali žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, nebo
  • - studovali na vysoké škole v ČR nebo
  • - byli v ČR zaměstnáni

a nejsou doposud držiteli Potvrzení o přechodném pobytu či Průkazu o povolení k trvalému pobytu, mohou nadále přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV v souladu s aktuálním Ochranným opatřením MZdr.


Toto potvrzení má platnost jeden měsíc a může být použito pouze k jedné cestě na území ČR, pokud při hraniční či pobytové kontrole nebudou zjištěny jiné překážky vstupu či pobytu na území ČR.  Je vystaveno za účelem přicestování na území ČR a vyřízení nebo vyzvednutí Potvrzení o přechodném pobytu či Průkazu o povolení k trvalému pobytu. Potvrzení vydané MZV tedy neumožňuje cizinci návrat, pokud následně ČR opustí, aniž by si během svého pobytu Potvrzení o přechodném pobytu či Průkaz o povolení k trvalému pobytu vyřídil a převzal.


POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

1. Zašlete e-mail na adresu vo3@mzv.cz, který bude obsahovat (dle situace cizince):

  • - potvrzení o podání žádosti o Potvrzení o přechodném pobytu či Průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o studiu na vysoké škole či doklad o zaměstnání v ČR (např. pracovní smlouva, potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru), které započaly před 31. 12. 2020
  • - vyplněné čestné prohlášení, že jste před 31. 12. 2020 pobývali v rámci studia či zaměstnání na území ČR

2. Vyčkejte odpovědi. Osobám, které doloží výše uvedené požadavky, lze vyhovět a potvrzení vystavit ve většině případů do týdne.

3. Potvrzení předložte při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR. Potvrzení neslouží pro tranzit – podmínky tranzitu je potřeba ověřit si s příslušnými úřady státu, přes který se tranzituje a s dopravním přepravcem.

4. Před započetím cesty předložte potvrzení akreditované laboratoře o negativním antigenním nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před započetím cesty.

5. Dodržujte podmínky vstupu na území ČR dané aktuálním Ochranným opatřením MZdr, zejména pak povinnost se před cestou registrovat na krajské hygienické stanici dle místa pobytu a absolvovat RT-PCR test, a to nejdříve 5. den po příjezdu do ČR.

 

THE ENGLISH VERSION OF THE WEBPAGE