česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

KDO MŮŽE ŽÁDOST O OSVĚDČENÍ PODAT?

  1. Občan starší 15 let podává žádost o osvědčení osobně.
  2. Za občana mladšího 15 let podává žádost:
  • Zákonný zástupce (rodič)
  • Opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení
  • Osoba, které bylo dítě pravomocným soudním rozhodnutím svěřeno do péče
  • Ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.
  1. Žádost o osvědčení, které se týká zemřelé osoby, podává žádost
  • Příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec

Fyzická osoba, které prokáže právní zájem na vydání osvědčení