česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OBČAN MLADŠÍ 15 LET

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce (rodič).
Na schůzce postačí přítomnost jednoho z rodičů, dítě na schůzce být přítomno nemusí.

Na schůzce je potřeba předložit:

Dokumenty:

  • Platný doklad totožnosti rodiče (cestovní pas nebo občanský průkaz),
  • Rodný list ČR dítěte,
  • Pokud má rodič nebo dítě ještě další státní občanství: doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství s náležitými ověřeními (apostila) a úředním překladem do českého jazyka (vč. apostily).
  • Došlo-li k osvojení dítěte státním občanem České republiky: doklad o osvojení. K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství ČR, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v ČR dle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.
  • Případně jiné doklady pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství.

Poplatek: v hotovosti dle sazebníku.

Vyplněné formuláře:

  • Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR (ke stažení zde)
  • Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství – osoby do 15 let (ke stažení zde)
  • Osobní údaje (ke stažení zde).

Doklady vystavené orgány cizího státu, které přihlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Žadatel, který o sobě uvede nepravdivé údaje, se vystavuje možnosti následného trestního stíhání.

přílohy

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR 216 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Osobní údaje 49 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

1163424_1114411_Zadost_o_OSVC_par_42___04_2014 216 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

1163469_1114460_Dotaznik_a_prohlaseni_k_zadosti_o_OSVC__... 297 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

F_01_Osobni_udaje 623 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019