česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OBČAN STARŠÍ 15 LET

Občan starší 15 let podává žádost o osvědčení o státním občanství osobně.

Na schůzce je potřeba předložit:

Dokumenty:

 • Doklad totožnosti s aktuální fotografií – cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR nebo jiný průkaz s aktuální fotografií (např. řidičský průkaz ČR, britský cestovní pas apod.).
 • Pokud nemáte doklad s fotografií podle bodu 1., bude potřeba:
  1. předložit jednu pasovou fotografii;
  2. přítomnost svědka s jeho platným dokladem totožnosti (pasem nebo občanským průkazem), který dosvědčí Vaši totožnost.
 • Rodný list ČR.
 • Došlo-li k souvisejícím matričním událostem: oddací list ČR; doklad o vzniku partnerství, doklad o rozvodu manželství; doklad o zrušení partnerství; úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 • Došlo-li k nabytí dalšího státního občanství: Doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství opatřený potřebnými ověřeními (apostilou) a celý úředně přeložený do českého jazyka.
 • Případně dříve vydané doklady o státním občanství.
 • Zejména pokud žádáte o osvědčení a ještě jste neměli platný doklad totožnosti ČR:
  1. Rodné listy rodičů a jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství. Popřípadě doklad o rozvodu manželství rodičů, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, máte-li tyto dokumenty k dispozici.
  2. Osvědčení o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, máte-li tyto dokumenty k dispozici.
 • Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství.
 • Došlo-li k osvojení státním občanem České republiky: doklad o osvojení. K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství ČR, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v ČR dle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

Poplatek v hotovosti dle sazebníku.

Vyplněné formuláře:

 • Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR (ke stažení zde)
 • Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství – osoby nad 15 let (ke stažení zde)
 • Osobní údaje (ke stažení zde).

Doklady vystavené orgány cizího státu, které přihlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Žadatel, který o sobě uvede nepravdivé údaje, se vystavuje možnosti následného trestního stíhání.

přílohy

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR 216 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Osobní údaje 49 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

1163467_1114458_Dotaznik_a_prohlaseni_k_zadosti_o_OSVC__... 471 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

F_01_Osobni_udaje 623 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019