česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

OSVĚDČENÍ, KTERÉ SE TÝKÁ ZEMŘELÉ OSOBY

Na schůzce pro podání žádosti o zjištění státního občanství zemřelé osoby a vydání osvědčení o státním občanství ČR zemřelé osoby je nutné předložit:

Dokumenty:

  • rodný list, oddací list, pokud osoba uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popř. doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popř. i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky,
  • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
  • Případně jiné dokumenty, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství.

Poplatek v hotovosti dle sazebníku

Vyplněné formuláře

  • Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR – zemřelá osoba (ke stažení zde)
  • Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství zemřelé osoby (ke stažení zde)
  • Osobní údaje žadatele, který o osvědčení žádá (ke stažení zde)

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Žadatel, který uvede nepravdivé údaje, se vystavuje možnosti následného trestního stíhání.

přílohy

Žádost o OSVČ par 42 - zemřelá osoba 215 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Osobní údaje 49 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

1163481_1114492_Zadost_o_OSVC_par_42___zemrela_osoba___0... 215 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163467_1114458_Dotaznik_a_prohlaseni_k_zadosti_o_OSVC__... 471 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

F_01_Osobni_udaje 623 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019