česky  english 

rozšířené vyhledávání

Seznam překladatelů

Seznam překladatelů a tlumočníků z jazyka českého do jazyka anglického a z jazyka anglického do jazyka českého působících ve Spojeném království.

Generální konzulát ČR v Manchesteru překlady anglických dokumentů do českého jazyka (případně obráceně) nezhotovuje, pouze ověřuje případnou správnost překladu k tomu určenými překladateli s náležitou kvalifikací.

Nejsou tedy přijímány překlady vyhotovené samotným žadatelem. Překlad musí být vždy vypracován odborným překladatelem, a to buď registrovaným ve Velké Británii nebo v ČR.

Překlad s českým razítkem lze obstarat i ve Velké Británii - viz seznam překladatelů níže. Tento seznam byl zhotoven pouze za účelem poskytnutí kontaktů na uvedené překladatele a tlumočníky. Informace o dosažené praxi, kvalifikacích, členství v různých institucích a nabízených službách byly poskytnuty uvedenými překladateli a tlumočníky.

 

Generální konzulát  ČR v Manchesteru  neručí za pravdivost těchto informací ani za kvalitu provedených služeb.

Seznam překladatelů a tlumočníků není konečný, tento seznam bude průběžně aktualizován.

V případě níže zvýrazněných překladatelů se jedná o úřední, soudem jmenované překladatele, jejichž překlady není nutno dále přeověřovat. Překlady britských matričních dokladů vyhotovené certifikovanými (tedy nikoliv soudem jmenovanými) překladateli nejsou pro podání žádosti o zápis matriční skutečnosti dostačující, nicméně je možné takovéto překlady během schůzky ze strany zastupitelského úřadu za poplatek přeověřit.

 

Seznam překladatelů (PDF, 551 KB)

 

The Wellington Centre – Veronika Grant

Adresa: Lidická třída 84/8

České Budějovice

370 01

Telefon: +420 722 046 267

E-mail: wellington.centre@hotmail.com

Web: wellingtoncentre.co.uk

Translator and interpreter, member of the Chamber of Court Appointed Interpreters and Translators of the Czech Republic. Translations of technical, legal and business documents. Sworn interpreter with full qualifications to produce certified translations.

 

Překladatel a tlumočník, člen Komory soudních tlumočníků České republiky. Překlady dokumentů s technickým, právním a obchodním zaměřením. Soudní tlumočník plně způsobilý k vypracování ověřených překladů.

Sloboda, Ivan

LLT Translations

(Legal & Technical Translations)

Adress. Stanhope House

              61 Stanhope Avenue

              Finchley, London N3 3LY

Phone: 020 8346 6852

Mobile:07801 468 372

 

Skype: slobodaivan

mail: ivan.sloboda@lttranslations.com

web:  www.lttranslations.com

Legal translators and interpreters, legalisation arranged.

 

Možnost vytvoření českého překladu s ověřovacím razítkem s českým státním znakem. Překlad poté není třeba dále ověřovat u zastupitelského úřadu.
Res, Jakub

Address: 27 Island Row, E14 7HU, Tower Hamlets, London

 

Mobile: +44 7895 799 411

 

Email: info@jakubres.cz

 

Website: www.jakubres.cz

MCIL CL. Experienced professional translator and interpreter, specilizing in law and business. Fully qualified to produce certified/sworn translations.

Profesionální soudní překladatel a tlumočník se zaměřením na právo a obchod. Člen CIOL (CL), IAPTI a KST ČR. Překlady do českého jazyka jsou opatřeny kulatým razítkem soudního překladatele a doložkou se státním znakem, není třeba dále ověřovat u velvyslanectví.

Martin Repecky

MA DPSI RPSI

Tel. 07856128404

Email: mrepecky@gmail.com

Právní překlady a tlumočení, překlady matričních dokumentů a další.

PAVLA MATÁSKOVÁ – PM Translations

Manchester

 

Tel. 0794 161 7135 Mon - Fri, 8:00-20:00

 

Email: info@pmtranslations.co.uk

 

https://www.pmtranslations.co.uk/

 

Translation of all general documents, such as birth, death and marriage certificates, school reports, job contracts, etc. Translations between Czech and English

(AND ALSO SLOVAK TO ENGLISH)

Fiction and drama translations.

ABSOLUTE CZECH TRANSLATIONS - Milada Cogginsová Zajíčková

 

60 Nobles Close, Grove, Wantage, Oxfordshire OX12 0NR

 

Tel. 01235 770 427

 

Email: milada.cz@absoluteczechtranslations.co.uk

 

www.absoluteczechtranslations.co.uk

 

 

Certified translation English - Czech of personal documents issued by registry offices, court, Goverment authorities, such as birth certificates, marriage certificates, certificates of no impediment to marriage, court judgements, death certificates, medical reports, etc.

 

JANA GARNSWORTHY DipTrans MCIL

 

Email: janagarnsworthy@gmail.com

 

jana@czechenglishtranslator.co.uk

 

www.czechenglishtranslator.co.uk

 

Překlady rodného listu, úmrtního listu, oddacího a rozvodového listu, aj.

 

MARTA GUNN

 

Chelmsford, Essexx

 

Tel. 7988478682

 

Email: gunn.marta@gmail.com

 

www.translateczechslovak.co.uk

 

Certifikované překlady a tlumočení pro odborné a úřední účely.

 

JITKA KISS

 

Greater Manchester

 

Tel. 07725 253149

 

Email: jitka.kiss@gmail.com

 

Překlady rodných, oddacích, úmrtních listů.

 

DOCUMENT TRANSLATION SERVICES

 

Piccadily House Suite 309

 

Piccadilly Gardens, Manchester M1 2 AP

 

Tel: 02 890 992 899

 

Email: order@docsbase.com

 

www.manchester-translation.co.uk

 

Certifikované překlady dokumentů,  tlumočení.

 

JAROSLAV HYSPECKÝ

 

Komenského 18, Cheb

 

Tel: +420 777 991 899

 

Email: hyspecky@gmail.com

 

Člen komory soudních tlumočníků, spolupráce s ministerstvem spravedlnosti.

 

Překlady a ověřování dokumentů.

 

 

 

 

 

 

přílohy

Seznam prekladatelu 550 KB PDF (Acrobat dokument) 1.9.2023