česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů končí 29. srpna 2021 v 16:00

Do neděle 29. srpna 2021 do 16:00 je možné požádat o zápis na zvláštní seznam voličů vedený na GK Manchester, pokud chcete ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. - 9. 10. 2021) volit v Manchesteru. Na GK Manchester je možné se zapsat  na zvláštní seznam voličů i o víkendu 28. - 29. 8. 2021.

Zápis do zvláštního seznamu voličů bude umožněn i v poslední dny lhůty, která připadá na sobotu 28.8. a neděli 29.8., a to mezi 9:00 -12.00 a 13.00 - 16:00 v budově GK na adrese 4 Brindley Road, Manchester, M16 9HQ.

 

Po tomto datu nebude zápis do zvláštního seznamu voličů možný. Český občan, který se dostaví do volební místnosti na našem generálním konzulátu k volbám do Poslanecké sněmovny v pátek 8. října 2021 nebo v sobotu 9. října 2021, bude moci odvolit pouze tehdy, pokud bude zapsán ve zmíněném zvláštním seznamu voličů nebo pokud předloží voličský průkaz, který mu na požádání vydá příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu v ČR. Občané, kteří nepředloží voličský průkaz nebo kteří nebudou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů Generálního konzulátu v Manchesteru, nebudou moci odvolit.

 

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí  na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v územním obvodu GK Manchester umožňuje zákon zápis do zvláštního seznamu voličů vedeném na GK Manchester voličům, kteří do 29.srpna 2021 do 16.00 hodin doručí žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doloženou originálem či ověřenou kopií dokladů potvrzujících: totožnost žadatele, státní občanství České republiky, bydliště na území Velké Británie v územním obvodu GK Manchester.