česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 8. a 9. října 2021. Pro možnost hlasování na zastupitelském úřadě je nutné se včas zapsat do zvláštního seznamu voličů nebo si zařídit ke dni voleb voličský průkaz.

Volebními dny jsou pátek 8. října a sobota 9. října  2021. V pátek začíná hlasování ve 12.00 hodin a končí v 22.00 hodin. V sobotu začíná hlasování ve 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin. 

Na honorárních konzulátech ČR nelze hlasovat. Při hlasování se volič musí na úřad dostavit osobně, hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č.41 je volební místnost na GK Manchester (4 Brindley Road, Manchester, M16 9HQ).

V říjnových volbách voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí  na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska umožňuje zákon zápis do zvláštního seznamu voličů na Velvyslanectví ČR v Londýně nebo na Generálním konzulátu v Manchesteru podle místa bydliště voliče v konzulárním obvodu konkrétního úřadu voličům, kteří na některý z těchto úřadů doručí žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doloženou originálem či ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště na území Velké Británie. Žádost musí být doručena na ZÚ Londýn anebo GK Manchester do 29.srpna 2021 do 16.00 hodin. V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v místě trvalého pobytu v ČR. Pokud by volič v budoucnu chtěl volit na území České republiky, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů v zahraničí, kde je veden. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů pro volby do PSP 2021 lze provést nejpozději do 6. října 2021.

Volič může požádat o vystavení voličského průkazu. Žádost je nutné doručit úřadu do 1. října 2021, anebo požádat osobně u zastupitelského úřadu nejpozději do 6. října do 16.00 hodin.

 

Přehled termínů k volbám do Poslanecké sněmovny 2021:

Aktuálně lze podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví nebo generálního konzulátu a také žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Lze také požádat o voličský průkaz.

29. srpna 2021 - konec lhůty pro přijímání anebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů.

8. září 2021 - uzavření zvláštních volebních seznamů na zastupitelském úřadu.

23. září 2021  - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům.

1. října 2021 - konec lhůty pro přijímání písemných žádostí o voličský průkaz poštou anebo datovou schránkou.

6. října  2021 - konec lhůty pro přijímání osobních žádostí o vydání voličského průkazu. Konec možnosti podat žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

 

Informace o volebním okrsku č. 41 najdete zde

Bližší informace ke konání voleb v zahraničí a jednotlivým způsobům hlasování naleznete zde.