česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Manila
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Filipíny ratifikovaly Dohodu o hospodářské spolupráci s Českou republikou

Bilaterální relace mezi Českou republikou a Filipínami dosáhla nové úrovně vzhledem k ukončenému procesu ratifikace Dohody o hospodářské spolupráci. Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa převzal 17. dubna potvrzení o ratifikaci od náměstka ministra zahraničních věcí Filipín pro mezinárodní ekonomickou spolupráci Manuela Teehankího.

Filipínský prezident Rodrigo Duterte svým podpisem z 3. dubna 2018 dokončil proces ratifikace dohody, jenž představuje důležitou platformu pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů. K samotnému podpisu došlo již 31. července 2017, kdy velvyslanec ČR na Filipínách Jaroslav Olša, jr. připojil svůj podpis společně s ministrem obchodu a průmyslu Filipín Ramonem Lopezem.

Náměstek Martin Tlapa ocenil společnou spolupráci a vytvoření platformy pro podporu ekonomických projektů především v oblastech obranné techniky, energetiky, odpadního hospodářství a dopravy (letecké a kolejové). Současná vyšší intenzita vzájemných vztahů dále umožní posílení vzájemné výměny podnikatelských misí a bilaterálních návštěv nejvyšší politické důležitosti.

Dohoda o hospodářské spolupráci umožní ustanovení Společného výboru pro hospodářskou spolupráci, jenž se bude pravidelně setkávat na úrovni náměstků ministerstvech obchodu a průmyslu obou zemí. Výbor může také zahrnovat zástupce z dalších ministerstev či institucí a zástupců jak české, tak i filipínské podnikatelské sféry.

Dohoda tak umožnuje kapitalizovat na velice silném a stabilním ekonomickém růstu obou zemí, který v případě Filipín dosahuje 6,5% HDP. Ekonomický růst Filipín je tažen především silnou domácí spotřebou, rozvojem outsourcingu podnikových procesů (BPO), zvýšením výdajů na infrastrukturu a stabilním přílivem zahraničních plateb téměř 10 mil. Filipínců pracujících v zahraničí. Celkový dovoz i vývoz mezi ČR a Filipínami má rostoucí trend. Posledních 5 let je obchodní bilance v záporných číslech, přestože došlo v roce 2017 k navýšení vývozu o 168 mil. CZK. Vývoz tvoří hlavně elektrické integrované obvody, elektrická zařízení k  vypínání, spínaní nebo k ochraně elektrických odvodů. V roce 2017 byl celkový obrat mezi Českou republikou a Filipínami přes 11 miliard CZK. V rámci obratu se jedná o nárůst téměř o 28% nežli v roce 2016.

Benjamin Žiga, Obchodně-ekonomický úsek, Velvyslanectví České republiky v Manile