česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA 2021 – výzva k předkládání projektů pro podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů pro podporu českých ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) pro rok 2021. Cílem PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost. Návrhy pro teritorium Filipín mohou podávat potenciální realizátoři z řad místních řádně zaregistrovaných subjektů, které mají zkušenosti v oblasti podpory zahraničního obchodu a vstupu na zahraniční trhy. Termín pro podávání návrhů je do 22. 10. 2020.

Cílem programu PROPEA je:

  • poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby
  • snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy
  • do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter
  • posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích

Hlavní náplní realizátora PROPEA bude poskytování služeb českým firmám se zájmem o vstup či posílení své pozice na filipínském trhu. Tyto služby budou (po odsouhlasení) českým firmám poskytovány pouze za dotovanou cenu, když 70 % ceny služby bude hrazeno právě z fondů PROPEA.

chválené projekty budou moci být realizovány od 1. 1. – 31. 10. 2021. Maximální finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v jednom kalendářním roce je 500 tis. Kč.

Přihlášky je nutno podávat v češtině ve standardizovaném identifikačním formuláři (v příloze). Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.

Návrhy PROPEA je nutné dodat do 22. 10. 2020 v listinné podobě na adresu velvyslanectví v Manile a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailovou adresu: benjamin.ziga@mzv.cz

přílohy

PROPEA PH 2021 85 KB DOC (Word dokument) 22.10.2020