česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA 2022 – výzva k předkládání projektů pro podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA pro rok 2022. Cílem PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost. Termín pro podávání návrhů je do 22. 10. 2021.
 

Projekty PROPEA sledují posun od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí, která s sebou nese i vyšší přidanou hodnotu pro vnější ekonomické vztahy ČR.

Cílem programu PROPEA je:

  • poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby;
  • snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy;
  • do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter;
  • posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

V rámci projektů PROPEA poskytují realizátoři (expertní subjekty působící v zahraničí) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí, nebo se ke vstupu na cílový zahraniční trh připravují. Tyto služby budou (po schválení návrhu) poskytovány českým firmám za dotovanou cenu. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Maximální možná finanční podpora pro projekty realizované v rámci jednoho zastupitelského úřadu v jednom kalendářním roce je stanovena na 500 tis. Kč. Současně maximální limit finančních prostředků v rámci jednoho projektu na položku „výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu“ byl stanoven na 50 tis. Kč. Schválené projekty budou moci realizátoři projektů ve spolupráci se zastupitelskými úřady uskutečnit v období od 1. ledna do 31. října 2022.

Přihlášky je nutno podávat ve standardizovaném identifikačním formuláři (v příloze). Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.

Návrhy PROPEA je nutné dodat do 22. října 2021 v listinné podobě na adresu velvyslanectví v Manile a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailovou adresu: commerce_manila@mzv.cz.

přílohy

Identifikační formulář projektu 78 KB DOC (Word dokument) 20.9.2021