česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Online výuka pro české děti žijící v zahraničí

Spolek Krajánek ve světě z.s. připravil ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy (odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce a projektů) a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy první ročník distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí.

Ve školním roce 2020 – 2021 budou otevřeny pilotní třídy na úrovni 1. a 2. třídy ZŠProjekt je plánován jako mnoholetý s postupným nárůstem tříd. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rovný přístup ke vzdělávání pro české děti dlouhodobě pobývající v zahraničí a nastavit úroveň a rozsah výuky tak, aby byla ověřena reálná možnost splnění očekávaných výstupů podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb. a přípravy žáků ke zkoušce v kmenové škole.

Úvodní online schůzky s rodiči a dětmi budou probíhat od 10.9.2020. Tato schůzka slouží k ověření dovedností dětí, součástí pak je i individuální rozhovor s rodiči ohledně jejich očekávání a přípravy dítěte s cílem zajistit co nejsnazší začlenění dětí do třídy.

Na konci září proběhne také vzorová online hodina, díky níž se rodiče seznámí s prostředím, ve kterém bude výuka probíhat.

Více informací naleznete na
https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/