česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro vstup na území ČR

Vstup občanů ČR a cizinců na území ČR se po ukončení nouzového stavu v ČR dnem 21.9 2020 řídí Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.9 2020. V souladu s uvolněním plošného zákazu volného pohybu na území ČR mohou osoby žijící na území ČR vycestovávat, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování. Dále došlo k rozdělení zemí dle míry rizika nákazy koronavirem COVID-19.
 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.září2020 s platností od 21. srpna 2020 (plný text viz příloha) nařizuje všem osobám včetně občanů ČR před vstupu na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici pomocí formuláře a podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2.

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

  1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz;

  2. předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole; a

  3. bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

Seznam odběrových center, kde si mohou nechat občané udělat test, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře (cena je cca 1 674,- Kč), naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Nově lze PCR test podstoupit přímo po příletu na letišti Václava Havla v Praze:

https://www.prg.aero/testovani-covid-19

Seznam zemí zařazených mezi nízkorizikové naleznete na webových stránkách MZV ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.10.2020.pdf

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření).

Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID‑19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

Podmínky vstupu pro cizince:

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-aktuality-informace-k-reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-po-skonceni-nouzoveho-stavu-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx

MZV ČR na na webu i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

přílohy

Příjezdový formulář 224 KB PDF (Acrobat dokument) 25.9.2020

Ochranné opatření z 2.října 2020 540 KB PDF (Acrobat dokument) 9.10.2020