česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na Velvyslanectví ČR v Manile

(Archivní článek, platnost skončena 19.04.2022.)

Velvyslanectví České republiky v Manile v souladu s ustanoveními platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví nabízí pro očkované osoby plný rozsah vízové agendy (ve stejném rozsahu jako před pandemií Covid-19). To se týká jak žádostí o schengenská víza, tak žádostí o dlouhodobá víza a pobyty. Pro neočkované osoby nabízí plný rozsah vízových služeb z hlediska podávání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty. Pro neočkované osoby trvá nadále omezený rozsah vízových služeb z hlediska přijímání žádostí o Schengenská víza.

Příjem vízových žadatelů dle níže uvedeného je organizačně nastaven a kapacitně omezen tak, aby bylo možné dodržet bezpečnostní opatření, jež mají za cíl chránit žadatele i pracovníky konzulátu. Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou a strpět případnou kontrolu tělesné teploty. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Žádost o Schengenské vízum za jakýmkoliv účelem si mohou podat osoby, které jsou plně očkované jednou z v EU uznávaných vakcín a zároveň byly touto vakcínou očkovány v jedné ze zemí, jejichž certifikáty o očkování ČR uznává:

Seznam uznávaných vakcín:

  • AstraZeneca (Vaxzevria)
  • Moderna (Spikevax)
  • Pfizer BioNTech (Comirnaty)
  • Johnson and Johnson (Janssen)
  • Covishield

Od 18. 3. 2022 z hlediska podání žádosti o Schengenské vízum  na Filipínách k cestě do ČR rovněž stačí, aby žadatel byl očkován tzv. boosterem, který je některou z výše v ČR uznávaných vakcinačních látek, i když je plně očkován vakcínou, která není v ČR uznávána (např. Sinovac, Sinopharm, Sputnik nebo jinou ze strany ČR neuznávanou vakcínou).

Je zavedeno omezení platnosti očkovacích certifikátů na 270 dnů. V případě dalšího boosteru je platnost očkovacího certifikátu neomezená. Velvyslanectví musí omezit platnost víz dle platnosti očkovacích certifikátů. Proto doporučujeme očkování posilující dávkou vakcíny (booster).

Seznam zemí, jejichž certifikáty o očkování ČR uznává (Filipíny jsou na tomto seznamu).

Při podání žádosti o vízum bude žadatel požádán o předložení certifikátu o očkování a vyplnění a odevzdání prohlášení (DOCX, 42 KB). Vstup do ČR bude umožněn pouze tehdy, pokud se žadatel prokáže certifikátem o očkování - filipínskou žlutou kartou , tedy filipínským mezinárodním očkovacím průkazem nebo filipínským očkovacím certifikátem VaxCertPH. Samotné udělení víza negarantuje vstup do ČR. Před vstupem do ČR musí žadatel vyplnit příjezdový formulář. Žádná další kritéria se na očkovaného žadatele o vízum nevztahují.

Očkovaní cizinci, kteří podléhají vízové povinnosti, mohou ke svým cestám do ČR přibírat i nezletilé neočkované děti. Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Dlouhodobá víza a pobyty

Žádosti o všechny možné druhy žádostí o dlouhodobá víza a pobyty od 30. září 2021 mohou podávat i neočkované osoby. Podmínkou podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo pobyt není platné očkování. Agenda dlouhodobých víz a pobytů je tedy plně obnovena pro očkované i pro neočkované osoby.

Z tohoto důvodu může náš úřad od 30. září 2021 pokračovat ve všech řízení o udělení dlouhodobých víz a pobytů, které nebylo možné dříve dokončit kvůli ochranným opatřením dříve platným v České republice. Je tedy například možné vytisknout dlouhodobá víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty týkající se žádostí o zaměstnaneckou kartu mimo program ekonomické migrace "kvalifikovaný zaměstnanec" podaných před pandemií Covid-19.

Shrnutí:

- "očkované osoby", které vyhovují definici z ochranného opatření, mohou nově podávat žádosti o jakékoliv vízum či pobytové oprávnění za jakýmkoliv účelem (při splnění podmínky místní příslušnosti, tj. předložení platného filipínského povolení k dlouhodobému pobytu s platností přesahující 366 dnů);

- "očkovaná osoba" se před zahájením navazujícího úkonu ze strany ZÚ/vízového centra musí prokázat certifikátem vyhovujícím ochrannému opatření (filipínská žlutá karta - mezinárodní očkovací průkaz nebo filipínský vakcinační certifikát VaxCertPH);

-  "očkovaná osoba" musí rovněž podepisovat čestné prohlášení o tom, že její očkování vyhovuje požadavkům ochranného opatření;

- v případě cest na základě bezvízového styku musí mít "očkovaná osoba" u sebe očkovací certifikát uznávaný ČR, jinak nebude vpuštěna na území ČR;

- na  "očkované osoby" vyhovující ochrannému opatření se nevztahují karanténní opatření při vstupu do ČR, stačí vyplnit příjezdový formulář;

- "nezletilé neočkované děti" mohou cestovat s "očkovanými osobami" při dodržení výše uvedených karanténních opatření;

Podotýkáme, že z hlediska cest ze zemí EU do ČR se nově neuplatňují žádná epidemiologická opatření. Cesty ze zemí EU do ČR probíhají jako v období před pandemií Covid-19.

Rozsah aktuálně vykonávaných činností pro neočkované osoby:

Dlouhodobá víza a pobyty:

PŘÍJEM VŠECH ŽÁDOSTÍ O DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY. 

POKRAČOVÁNÍ VE VŠECH DŘÍVE ZAPOČATÝCH ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ DLOUHODOBÝCH VÍZ A POBYTŮ. 

Z hlediska příjmu žádostí o schengenská víza platí pro neočkované osoby nadále dosavadní omezení. Příjem žádostí o Schengenská víza od neočkovaných osob je proto pozastaven s těmito výjimkami:

  • - Příjem žádostí rodinných příslušníků občanů ČR, příp. EU s bydlištěm na území České republiky, včetně takzvaných nemanželských párů,
  • - Příjem žádostí od osob, jejichž vstup je v zájmu ČR,
  • - Příjem žádostí od diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí ČR,
  • - Příjem žádostí od dalších několika kategorií žadatelů viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020- /MIN/KAN v aktuálním znění.

 

přílohy

prohlášení 41 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.8.2021

přílohy

prohlášení 41 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.8.2021