česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na Velvyslanectví ČR v Manile

Velvyslanectví České republiky v Manile v souladu s ustanoveními platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví nabízí pro očkované osoby plný rozsah vízové agendy (ve stejném rozsahu jako před pandemií Covid-19). To se týká jak žádostí o schengenská víza, tak žádostí o dlouhodobá víza a pobyty. Pro neočkované osoby nabízí plný rozsah vízových služeb z hlediska podávání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty. Pro neočkované osoby trvá nadále omezený rozsah vízových služeb z hlediska přijímání žádostí o Schengenská víza.

Příjem vízových žadatelů dle níže uvedeného je organizačně nastaven a kapacitně omezen tak, aby bylo možné dodržet bezpečnostní opatření, jež mají za cíl chránit žadatele i pracovníky konzulátu. Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou, ochranným štítem na obličej a strpět případnou kontrolu tělesné teploty. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Žádost o Schengenské vízum za jakýmkoliv účelem si mohou podat osoby, které jsou plně očkované jednou z v EU uznávaných vakcín a zároveň byly touto vakcínou očkovány v jedné ze zemí, jejichž certifikáty o očkování ČR uznává:

Seznam uznávaných vakcín:

  • AstraZeneca (Vaxzevria)
  • Moderna (Spikevax)
  • Pfizer BioNTech (Comirnaty)
  • Johnson and Johnson (Janssen)
  • Covishield

Seznam zemí, jejichž certifikáty o očkování ČR uznává (Filipíny jsou na tomto seznamu).

Při podání žádosti o vízum bude žadatel požádán o předložení certifikátu o očkování a vyplnění a odevzdání prohlášení (DOCX, 42 KB). Vstup do ČR bude umožněn pouze tehdy, pokud se žadatel prokáže při vstupu ověřitelným certifikátem o očkování. Samotné udělení víza negarantuje vstup do ČR. Před vstupem do ČR musí žadatel vyplnit příjezdový formulář. Žádná další kritéria se na očkovaného žadatele o vízum nevztahují.

Očkovaní cizinci, kteří podléhají vízové povinnosti, mohou ke svým cestám do ČR přibírat i nezletilé neočkované děti. Karanténní opatření vůči těmto dětem se odvíjí od jejich věku:

0 - 5 let - žádná opatření

6 - 11 let - RT-PCR test do pěti dnů po vstupu

12 - 18 let -  karanténní opatření podle kategorie země, z níž přijíždějí

Dlouhodobá víza a pobyty

Žádosti o všechny možné druhy žádostí o dlouhodobá víza a pobyty od 30. září 2021 mohou podávat i neočkované osoby. Podmínkou podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo pobyt není platné očkování. Agenda dlouhodobých víz a pobytů je tedy plně obnovena pro očkované i pro neočkované osoby.

Z tohoto důvodu může náš úřad od 30. září 2021 pokračovat ve všech řízení o udělení dlouhodobých víz a pobytů, které nebylo možné dříve dokončit kvůli ochranným opatřením dříve platným v České republice. Je tedy například možné vytisknout dlouhodobá víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty týkající se žádostí o zaměstnaneckou kartu mimo program ekonomické migrace "kvalifikovaný zaměstnanec" podaných před pandemií Covid-19.

Shrnutí:

- "očkované osoby", které vyhovují definici z ochranného opatření, mohou nově podávat žádosti o jakékoliv vízum či pobytové oprávnění za jakýmkoliv účelem (při splnění podmínky místní příslušnosti, tj. předložení platného filipínského povolení k dlouhodobému pobytu s platností přesahující 366 dnů);

- "očkovaná osoba" se před zahájením navazujícího úkonu ze strany ZÚ/vízového centra musí prokázat certifikátem vyhovujícím ochrannému opatření;

-  "očkovaná osoba" musí rovněž podepisovat čestné prohlášení o tom, že její očkování vyhovuje požadavkům ochranného opatření;

- v případě cest na základě bezvízového styku musí mít "očkovaná osoba" u sebe očkovací certifikát uznávaný ČR, jinak nebude vpuštěna na území ČR;

- na  "očkované osoby" vyhovující ochrannému opatření se nevztahují karanténní opatření při vstupu do ČR, stačí vyplnit příjezdový formulář;

- "nezletilé neočkované děti" mohou cestovat s "očkovanými osobami" při dodržení výše uvedených karanténních opatření;

 

Rozsah aktuálně vykonávaných činností pro neočkované osoby:

Dlouhodobá víza a pobyty:

PŘÍJEM VŠECH ŽÁDOSTÍ O DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY. 

POKRAČOVÁNÍ VE VŠECH DŘÍVE ZAPOČATÝCH ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ DLOUHODOBÝCH VÍZ A POBYTŮ. 

Z hlediska příjmu žádostí o schengenská víza platí pro neočkované osoby nadále dosavadní omezení. Příjem žádostí o Schengenská víza od neočkovaných osob je proto pozastaven s těmito výjimkami:

  • - Příjem žádostí rodinných příslušníků občanů ČR, příp. EU s bydlištěm na území České republiky, včetně takzvaných nemanželských párů,
  • - Příjem žádostí od osob, jejichž vstup je v zájmu ČR,
  • - Příjem žádostí od diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí ČR,
  • - Příjem žádostí od dalších několika kategorií žadatelů viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020- /MIN/KAN v aktuálním znění.

 

přílohy

prohlášení 41 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.8.2021

přílohy

prohlášení 41 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.8.2021