česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozsah vízových služeb na velvyslanectví v Manile

(Archivní článek, platnost skončena 18.02.2022 / 06:00.)

ZÚ Manila informuje, že v souladu s platnými pravidly souvisejícími s probíhající pandemií Covid-19 přijímá žádosti o víza pouze částečně v rozsahu Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

ROZSAH ČÁSTEČNÝCH VÍZOVÝCH SLUŽEB


SCHENGENSKÁ VÍZA:

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR
nesezdaných partnerů občana EU nebo občana ČR
● v zájmu ČR
pracovníků mezinárodní dopravy
● pracovníků kritické infrastruktury 
● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací
sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)
● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě
● za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál
● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě I/9i) ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví
 
DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)
MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA
● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL, včetně rodinných příslušníků
● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, včetně rodinných příslušníků
● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
● POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU PRO KRAJANY (dle usnesení vlády č. 1014/2014)
● MODRÁ KARTA a žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí žadatelů o modré karty
● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků
DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA - vystavit lze aktuálně ale pouze vízum pro studium v akreditovaném programu
POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA - vystavit lze aktuálně ale pouze vízum pro studium v akreditovaném programu
● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM  SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou
● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou
víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu
● POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ, JE-LI POBYT CIZINCE V ZÁJMU ČR, doložený odpovídajícím dokumentem
● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM KULTURNÍ a SPORTOVNÍ

 

VSTUP DO ČR a karanténní opatření

Vstup do ČR:
Občané ČR a EU
Občané třetích zemí

Testy na coronavirus:
● možnost hned po příletu na testovacím místě na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze

 další testovací místa

Registrace příjezdu:
Všechny osoby musí před příjezdem vyplnit příjezdový formulář

Další informace:
● 
Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)
● ENTRY RULES AND QUARANTINE MEASURES
● ODBĚROVÁ MÍSTA
● Země podle rizika nákazy Covid-19
● Poskytování vízových služeb a hygienická opatření
● Předkládání dokladu o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění
● Zastupitelské úřady ČR

Právní zdroje:
● 
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 1.9.2021 (č.j. MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN)

Seznamy zemí jsou stanoveny podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, čl. 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a čl. 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

přílohy

PRAVIDLA PRO REZIDENTY V ČR, VČ. ZE ZEMÍ EU+ 139 KB PDF (Acrobat dokument) 23.8.2021

PRAVIDLA PRO CESTUJÍCÍ Z OSTATNÍCH, TZV. TŘETÍCH ZEMÍ 140 KB PDF (Acrobat dokument) 23.8.2021