česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení víz od 21. září 2020

K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19.
Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě velvyslanectví. Při návštěvě velvyslanectví se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách velvyslanectví.

Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování proti epidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem.

Obnoveny budou pouze níže uvedené úkony ve vízové agendě. Je nutné dodržovat níže uvedené instrukce a rozvrh:

ČAS

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

9:00 – 11:30

Vyzvedávání cestovních pasů a výzev

Krátkodobá schengenská víza (pouze níže uvedené účely)

Vyzvednutí dlouhodobých víz

Žádosti  o zaměstnanecké karty

Vyzvedávání dlouhodobých víz

Žádosti  o zaměstnanecké karty

Vyzvedávání dlouhodobých víz

Transfery dlouhodobých víz

Žádosti rodinných příslušníků občanů členských zemí EU

Ověřovací agenda

 

 

13:00 – 16:30

 

ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

Žádosti o dlouhodobá studentská víza, výzkum a za účelem sloučení rodiny

Vyzvedávání pasů a výzev k podaným žádostem

Týká se:

Žadatelů, kteří byli informováni emailem, že obdrželi dopis z Ministerstva vnitra.

Žadatelů, jejichž cestovní pasy se stále nachází na velvyslanectví a přejí si je vyzvednout.

Zástupce pracovní agentury může za žadatele cestovní pas nebo dopis vyzvednout pokud předloží plnou moc žadatele (termín musí být rezervován na jméno žadatele).

Vyzvedávání dlouhodobých víz

Týká se žadatelů, kteří byli informováni o kladném rozhodnutí Ministerstva vnitra a budou mít svá víza vyznačena do cestovních pasů.

Žadatelé musí předložit následující dokumenty:

Zástupce pracovní agentury může za žadatele vyzvednout vízum, pokud předloží plnou moc žadatele (termín musí být rezervován na jméno žadatele).

Žádosti o transfery dlouhodobých víz

Týká se žadatelů, kteří již měli vystavena víza a nemohli odcestovat do České republiky kvůli pandemii COVID-19.

Žadatelé musí předložit následující dokumenty:

 • Platný cestovní pas
 • Novou žádost o dlouhodobé vízum, kompletně vyplněnou
 • 1 fotografii pasového formátu
 • Fotokopii platné pracovní smlouvy

Žádosti rodinných příslušníků občanů členských zemí EU

Týká se žadatelů, rodinných příslušníků občanů členských států EU, kteří chtějí požádat o schengenská víza

Ověřovací agenda

Týká se žadatelů, kteří žádají o ověření podpisu, kopie nebo překladu nebo jiný úkon v rámci ověřovací agendy.

Žádosti o dlouhodobá studentská víza

Žadatelé o dlouhodobá studentská víza musí předložit:

 • Platný cestovní pas
 • Vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum
 • 2 fotografie pasového formátu
 • Originál potvrzení o přijetí ke studiu z Vysoké školy v českém jazyce
 • Originál potvrzení o ubytování v českém jazyce
 • Bankovní certifikát a bankovní výpis z účtu (není nutné překládat do českého jazyka)
 • Filipínský výpis z rejstříku trestů opatřený apostilou (ne starší než 180 dnů při podání žádosti) s českým překladem
 • Poplatek za vízum

Žádosti krátkodobá víza pro pouze uvedené účely cesty

 • pracovníci mezinárodní dopravy
 • diplomaté a úředníci mezinárodních organizací
 • sezónní zaměstnávání
 • za účelem zaměstnání (C/27) ve zdravotnictví a sociálních službách
 • za účelem zaměstnání (C/27) v případě, že se jedná o pracovníky do potravinářské (vysoce kvalifikovaní pracovníci)

Žadatelé o vízum za účelem sezónního zaměstnání musí disponovat povolením k zaměstnání podle § 96 Zákona o zaměstnanosti (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast4).

Sezónním zaměstnáním se rozumí zaměstnání v odvětví závislém na ročním období, které není delší než 6 měsíců.

Konkrétně se jedná o následující odvětví dle CZ-NACE:

 • 01 - rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
 • 02 - lesnictví a těžba dřeva,
 • 55 - ubytování,
 • 56 - stravování a pohostinství a
 • 93 - sportovní, zábavní a rekreační činnosti 

Tato odvětví stanoví explicitně vyhláška č. 322/2017

Žádosti o zaměstnanecké karty

Žadatelům bude standardní cestou určen termín k podání žádosti. Žadatelé se neobjednávají přes nový objednávkový systém velvyslanectví v Manile. Žadatelé vládních programů o termíny nežádají, žádosti budou chronologicky vyřízeny podle přijetí do programu včetně žádostí, které nebyly přijaty z důvodu nouzového stavu (Program vysoce kvalifikovaný pracovník, klíčový a vědecký personál a kvalifikovaný zaměstnanec)

Zatím stále není možné podat žádost o krátkodobé Schengenské vízum (výjimka platí pouze pro rodinné příslušníky občanů členských států EU). O obnovení zpracovávání těchto žádostí budeme informovat, jakmile k němu dojde.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

S platností od 21.9. 2020 budou nejdříve vyřízeny žádosti, které měly sjednaný termín schůzky od 10.8.2020 a nebylo je tedy možné přijmout z důvodu znovu uzavření vízového úseku.

Nové termíny ( s výjimkou podání žádosti o zaměstnaneckou kartu) bude možné sjednat od 30.9.2020 pomocí následujícího formuláře:

https://forms.gle/jBq8c5ZE1FbhkkMYA

Prosíme o korektní vyplnění formulář a pouze na den, kdy se zamýšlíte na velvyslanectví v Manile dostavit.

Po odeslání objednávacího formuláře prosím vyčkejte stanovení data a hodiny Vaší schůzky na velvyslanectví. Pokud jej neobdržíte do 24 hodin (pondělí – pátek), můžete nám zaslat email na czembmnl.visa@gmail.com.

Pokud se chcete na velvyslanectví obrátit v jiné záležitosti, než jaké jsou uvedeny výše, neobjednávejte se přes objednávkový systém, nýbrž nám zašlete emailový dotaz na manila@embassy.mzv.cz.


DŮLEŽITÉ

Pokud se cítíte nemocný/á, nebo máte symptomy onemocnění dýchacích cest, prosím neobjednávejte se a informujte nás prostřednictvím emailu: czembmnl.visa@gmail.com nebo volejte na: 8811-1155 linka 13. Pracovníci velvyslanectví mají právo odmítnout vstup osobě, u které se projevují příznaky onemocnění dýchacích cest.  

Všechny dokumenty si připravte doma – zejména dokončete vyplnění všech formulářů. Pracovníci velvyslanectví Vám nebudou moci poskytnout čas navíc na vyplnění formulářů v prostorách velvyslanectví. Pokud nebudou předloženy všechny potřebné formuláře, nebudete do prostor velvyslanectví vpuštěni.  

Dokumenty nemohou být umístěny a přenášeny v plastových obalech žádného druhu.

Přineste si vlastní pero, dezinfekční prostředky a noste masku po celou dobu.

Do budovy, kde sídlí velvyslanectví, se dostavte 15 minut před stanoveným termínem schůzky a po příchodu se zapište do příslušné záznamové knihy návštěv konzulárního úseku velvyslanectví.

Prosíme, abyste vyčkali v lobby Rufino Pacific Tower, kde sídlí velvyslanectví, na příchod pracovníka velvyslanectví, který Vás doprovodí do prostor velvyslanectví krátce před Vaší schůzkou. 

Dezinfikujte si ruce před příchodem na velvyslanectví a po opuštění jeho prostor.

Pokud bude zjištěno, že jste pozitivní na COVID-19 do 14 dnů po návštěvě velvyslanectví, prosíme, abyste bez odkladu velvyslanectví informoval.