česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchodní cesta, jednání, konference, seminář, kulturní nebo sportovní událost

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem obchodní cesty, jednání, účasti na konferenci, semináři, kulturní nebo sportovní události apod.

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek 
 • podpůrné doklady
  • o účelu cesty (např. dopis zvoucí společnosti, pozvánka nebo vstupenka na kongres, veletrh nebo seminář, doklad o obchodních vztazích, pozvání nebo přihláška na účast na jednání, konferenci, semináři, vystoupení, turnaji aj.)
  • o ubytování (např. pozvání od zvoucí osoby, voucher z hotelu aj.)
  • o finančních prostředcích (např. výpis z účtu aj.)
  • o záměru opustit území ČR / schengenského prostoru před skončením platnosti víza (např. rezervace jízdenky/letenky, doklad o finančních prostředcích na zpáteční cestu, doklad o zaměstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby aj.)
 • cestovní zdravotní pojištění