česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování dokumentů

Zastupitelský úřad ČR v Manile (dále jen „ZÚ Manila“) je oprávněn provádět tato ověřování:

ověření kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. Za každé ověření je účtován správní poplatek, který se hradí v PHP při přijetí žádosti. Cena v PHP se mění každý měsíc dle aktuálního kurzu.

Velvyslanectví přijímá dokumenty k ověření a superlegalizaci každý čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. bez nutnosti sjednání schůzky. Žádosti jsou zpracovány dle pořadí ve kterém žadatelé dorazili na ZÚ. Žádosti jsou vyřizovány obratem na místě.

a) OVĚŘENÍ KOPIE

K žádosti se nevyplňuje žádný formulář, ani není potřeba osobní přítomnost vlastníka dokumentu. Stačí předložení originálu dokumentu a kopie, která má být ověřena, a uhrazení správního poplatku. Žádosti jsou vyřizovány v co nejkratší době. Není-li dokument určen pro použití v ČR, může žadatel požádat o vydání ověřovací doložky též v jazyce anglickém.

Upozornění: Nelze provést ověření kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

b) OVĚŘENÍ PŘEKLADU

ZÚ Manila provádí ověření překladu z anglického jazyka do českého nebo naopak. K žádosti se nevyplňuje žádný formulář, ani není potřeba osobní přítomnost vlastníka dokumentu. Stačí předložení dokumentu a jeho překladu (ve výjimečných případech může být překlad vyhotoven i ZÚ Manila), který má být ověřen, a uhrazení správního poplatku. Žádosti jsou vyřizovány v co nejkratší době. Není-li dokument určen pro použití v ČR, může žadatel požádat o vydání ověřovací doložky též v jazyce anglickém.

c) OVĚŘENÍ PODPISU/ UZNÁNÍ PODPISU ZA VLASTNÍ

K ověření podpisu je vyžadována osobní přítomnost osoby, jejíž podpis má být ověřen. Tato osoba se musí prokázat platným průkazem totožnosti s fotografií (např. platný občanský průkaz nebo cestovní pas). K žádosti se nevyplňuje žádný formulář, ale je potřeba uhradit správní poplatek. Žádosti se vyřizují zpravidla na počkání.

 

 

zpět na konzulární informace