česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výpis z Rejstříku trestů ČR

Žádost o výpis z Rejstříku trestů ČR lze podat též prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Manile (dále jen „ZÚ Manila“).

K žádosti je potřeba předložit vyplněný formulář a uhradit správní poplatek. Při podání žádosti o výpis se ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v písemné žádosti.

Totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince) opatřeného fotografií. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba též plnou moc úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka.

Správnost údajů uvedených na žádosti se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (např. občanský průkaz - ID karta), který obsahuje alespoň: jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství. Chybí-li některý z těchto údajů v osobním průkazu (cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, potvrzení o ztrátě občanského průkazu ap.), předkládá žadatel nebo jeho zmocněnec rodný list, rodný a křestní list, potvrzení o narození, oddací list ap. Občané ČR a SR předkládají originál nebo jejich úředně ověřenou kopii. Občané ostatních států originál nebo kopii úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka.

Upozornění: Předložená žádost je zasílána do ČR, hotový výpis z Rejstříku trestů ČR obdrží ZÚ Manila zpravidla v horizontu 1 – 2 měsíců.

zpět na konzulární informace

přílohy

_05_vypis_rt 96 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2010