česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární poplatky

Poplatky se hradí v hotovosti ve filipínských pesech (PHP) dle aktuálního kurzu.

Položka Poplatek (KČ)
Superlegalizace 600,-
Superlegalizace listin pro ZM Brno 300,-
Ověření podpisu/uznání podpisu za vlastní 250,-
Ověření podpisu/uznání podpisu za vlastní na listinách pro ZM Brno 125,-
Ověření kopie 300,-
Ověření kopie dokladu pro ZM Brno 150,-
Ověření překladu 300,-
Ověření překladu dokladu pro ZM Brno 150,-
Vyhotovení překladu z AJ do ČJ 600,-/1 strana
Vyhotovení překladu z ČJ do AJ 650,-/1 strana
Vyhotovení a ověření překladu rodného, oddacího a úmrtního listu 700,-
Vystavení druhopisu rodného, oddacího a úmrtního listu 300,-
Žádost o zápis narození/sňatku občana ČR do ZM Brno 200,-
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 500,-
Vydání osvědčení o českém státním občanství 150,-
Žádost o výpis z evidence rejstříku trestů 200,-
Cestovní pas s biometrickými údaji 1 200,-
Cestovní pas s biometrickými údaji – občanům mladším 15 let 400,-
Cestovní pas bez biometrických údajů (Pas Blesk) 1 600,-
Cestovní pas bez biometrických údajů (Pas Blesk) – občanům mladším 15 let 1 100,-
Vydání náhradního cestovního dokladu/cestovního průkazu 400,-

 

Upozornění:
Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:
1. rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
2. osoby mladší 6 let,
3. držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů,
4. žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
5. výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,
6. zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

0,-

 

zpět na konzulární informace