česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření sňatku

Podmínky k uzavření sňatku v ČR a na Filipínách

Uzavření sňatku v ČR

Filipínský snoubenec či snoubenka si od Philippine Statistic Authority nechá vydat potvrzení o způsobilosti uzavřít manželství (Certificate of No Marriage). Tento dokument společně se svým rodným listem si nechá opatřit apostillou na Ministerstvu zahraničních věcí Filipín. Následně podá žádost o vízum za účelem pozvání. K dokumentům specifikovaným dle daného účelu cesty dodá i svůj výše zmíněný rodný list, potvrzení o způsobilosti uzavřít manželství a potvrzení o rezervaci místa a termínu k uzavření sňatku v ČR. Originály dokumentů budou po rozhodnutí víza vráceny žadateli. V ČR si snoubenec nechá potvrzení o způsobilosti uzavřít manželství a rodný list úředně přeložit do českého jazyka.

Uzavření sňatku na Filipínách

Pokud občan ČR pobývá v ČR, podá na matričním úřadě dle místa pobytu žádost o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které potvrzuje, že český snoubenec/snoubenka může uzavřít sňatek . Toto potvrzení a rodný list si nechá úředně přeložit do anglického jazyka, a opatřit apostillou na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Teoreticky by apostilla z Ministerstva zahraničních věcí ČR měla postačit k tomu, aby bylo možné dokument na Filipínách použit. Filipínská samospráva však požaduje, aby žadatel zašel ještě na Velvyslanectví ČR v Manile a to mu vydalo dobrozdání, že se skutečně může oženit. Na základě předložení českého potvrzení o způsobilosti uzavřít manželství velvyslanectví ČR v Manile vystavuje dobrozdání na místě obratem a zdarma. Za tímto účelem si domluvte schůzku.

Pokud pobýváte na Filipínách, můžete o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství požádat osobně na velvyslanectví v Manile.  Za tímto účelem si domluvte schůzku. Zastupitelský úřad žádost postupuje příslušnému úřadu v ČR, kterým je matrika dle místa Vašeho (posledního) trvalého bydliště, pokud občan pobyt na území ČR nikdy neměl, postupuje zastupitelský úřad žádost Městské části Prahy 1. Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce od jejího podání.

K podání žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:


Aby mohly být české doklady (např. rodný list a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku) uznány na Filipínách, musí být opatřeny apostillou Ministerstva zahraničních věcí ČR a úředně přeloženy do angličtiny.


Po uzavření sňatku si český občan nechá filipínský oddací list opatřit apostillou na Ministerstvu zahraničních věcí Filipín a následně sňatek nechá zapsat do Zvláštní matriky v Brně, kde mu bude vydán český oddací list.

Uzavření sňatku na velvyslanectví

Občané ČR mohou na zastupitelském úřadě ČR v Manile (ZÚ) uzavřít sňatek před vedoucím ZÚ. Pro uzavření sňatku je nutné dohodnout si termín předem dle možnosti ZÚ. Žádost o termín je možné zaslat na e-mailovou adresu: manila@embassy.mzv.cz

Kvůli omezení vyplývajícímu z filipínského práva je možné v prostorách náležících ZÚ oddat 2 české občany, popř. jednoho českého občana a jednoho cizince. Další restrikce se mohou týkat cizích občanů ze zemí, na něž se vztahují mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána.

ZÚ Manila upozorňuje, že vzhledem k prostorovým omezením není k dispozici oddací síň, a proto mohou být případné sňatky uzavírány pouze za improvizovaných podmínek. ZÚ Manila nezajišťuje poskytnutí svědků ani soudního tlumočníka. Je na snoubencích, aby si zajistili přítomnost soudního tlumočníka na vlastní náklady.

Pro úplnost dodáváme, že na sňatek na velvyslanectví je z pohledu českého práva nahlíženo jako na sňatek v zahraničí. Velvyslanectví žádost o zapsání sňatku zasílá na Zvláštní matriku v Brně, která zapisuje sňatky českých občanů v zahraničí, teprve tato matrika vydá český oddací list. Z důvodu velkého množství žádostí vydává Zvláštní matrika v Brně oddací listy s několikaměsíčním zpožděním. V případě, že u cizinky dojde v souvislosti se sňatkem s českým občanem ke změně jména, měla by tato při případné cestě do ČR cestovat na pas s novým jménem.

přílohy

form_vysvedceni_snatek 21 KB PDF (Acrobat dokument) 26.11.2012

form_prohlaseni_obcanstvi 24 KB PDF (Acrobat dokument) 26.11.2012